Taalversterkers tussen School en Thuis (2019 - 2021)

Jongeren actief met taal, lezen en leren

Projectnaam Taalversterkers tussen School en Thuis (2019 - 2021)
Pijler
Aanvrager Taal Doet Meer
Bijdrage van Fonds 21 € 17.500
€ 12.500
€ 7.500

‘Taalversterkers tussen school en thuis’ is een buitenschools taal- en huiswerkcoachingsproject voor jongeren tot 14 jaar uit Utrecht die door taalachterstand belemmerd worden in hun schoolontwikkeling. Het project stimuleert de jongeren actief bezig te zijn met taal, lezen en leren door hen te koppelen aan een  mentor. ‘Taalversterkers tussen school en thuis’ is een initiatief van Taal Doet Meer, een taalcoachorganisatie in Utrecht.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2019, 2020 en 2021.

Mentoren

In ‘Taalversterkers tussen school en thuis’ worden jongeren gekoppeld aan een mentor die hen buiten schooltijd ondersteunt met taalles en huiswerkhulp. De mentoren krijgen een introductiecursus en workshops, waarna ze aan de slag gaan. Ze werken daarbij nauw samen met schooldocenten en de ouders van de deelnemers. Zo helpen docenten bij de koppeling tussen mentor en jongere en hebben beide partijen regelmatig contact over de voortgang van het traject. De mentor gaat met de ouders in gesprek om te zien hoe de leermogelijkheden bij de deelnemer thuis kunnen worden vergroot, zoals het structureren van de tijdsbesteding en het creëren van een rustige werkplek. Met het project wil Taal Doet Meer 450 jongeren bereiken in drie jaar tijd.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Taalvaardigheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Taalversterkers tussen school en thuis is een buitenschools project van Taal Doet Meer, een van de grotere taalcoachorganisaties van Nederland met een groot netwerk van vrijwilligers, scholen en organisaties in Utrecht. Met het project wordt een eerder uitgevoerde  pilot  opgeschaald. De trainings- en begeleidingsstructuur van vrijwilligers zit goed in elkaar en per school wordt veel geïnvesteerd om een werkwijze op maat te creëren en zo de betrokkenheid van docenten te garanderen. Ook is er aandacht voor evaluatie en effectmeting.


Projecten

>
>