Take pART (2022 - 2025)

Jongeren nemen Dordrechts Museum over

Projectnaam Take pART (2022 - 2025)
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Dordrechts Museum
Bijdrage van Fonds 21 € 44.067
€ 38.400
€ 32.400

Hoe maak je het museum toegankelijker voor jongeren? Het Dordrechts Museum doet dat met Take pART, een groep jongeren die een jaar lang events organiseert, content maakt en rondleiding geeft met als doel het museum aantrekkelijker te maken voor leeftijdsgenoten. De jongeren delen betaald hun (on)gezouten mening over hoe het Dordrechts Museum en kunst leuker kunnen worden gemaakt voor een jong publiek en helpen het museum hierbij.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025.

Partner van het museum

Elk schooljaar werkt een groep jongeren tussen de 16 en 21 jaar een jaar lang in het museum. Kennis van kunst is niet nodig. De jongeren zijn programmamaker, adviseur en ambassadeur van het museum en maken online content voor onder andere Instagram en TikTok. Ze ontwikkelen projecten en evenementen voor het museum die de collectie op een vernieuwende en eigentijdse manier benaderen.

 

De Take pARTners komen wekelijks samen. Naast het meedenken over de invulling van de programmering, volgen ze cursussen en hebben ze de mogelijkheid om ministages te lopen op verschillende afdelingen. Elke deelnemer wordt individueel begeleid en krijgt twee keer per jaar voortgangs- en evaluatiegesprekken. De komende jaren zet het project actief in op het binnenhalen van meer jongens/mannen en streeft het naar een bredere culturele en sociaal-maatschappelijke diversiteit in de groep.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Take pART komt voort uit een van de programmaregelingen van Fonds 21. Het project richt zich op jongeren van verschillende onderwijsniveaus. In de nieuwe fase is meer aandacht voor persoonlijk welzijn/zelfontplooiing van de deelnemers. De evaluatie van de eerdere edities van het project, het enthousiasme van het museum en de jongeren en de ervaring van de medewerkers geven vertrouwen dat Take pART de komende jaren opnieuw interessante producten, activiteiten en of tentoonstellingen gaat opleveren.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>