Voorwaarden & Criteria

Lees voordat u een aanvraag wilt indienen onze Algemene Voorwaarden. Bekijk hieronder onze criteria per aandachtsgebied.

Algemene informatie

Programmaregelingen

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. In het verleden heeft het fonds onder meer de programmaregelingen Digitale Innovatie in Musea,  Kijk op Media en Jouw Geld uitgezet.

 

In 2015 riep Fonds 21 professionele muziekinstellingen, festivals, podia en ensembles/musici op tot het indienen van voorstellen voor de programmaregeling Toekomstmuziek! Met deze Open Call stimuleert Fonds 21 projecten die actuele muziek meer bekendheid geven bij een breder, met name jonger publiek. Veertien partijen ontvingen een toekenning voor totaal € 264.000.

U wilt een aanvraag indienen

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, maar wel uiterlijk vier maanden voor aanvang van het project. Het indienen van een aanvraag loopt middels zes stappen.

 

Hebt u niet eerder een toekenning ontvangen van Fonds 21? Dan wordt u na het doorlopen van de voorgaande stappen automatisch doorverwezen naar onze pagina om een vooraanvraag te versturen. Hiermee kunnen we u binnen drie weken laten weten of uw project kansrijk is voor financiële ondersteuning en of u door kunt gaan met het indienen van een projectaanvraag. Let op: in dit geval bedraagt de behandeltermijn drie weken (vooraanvraag) + vier maanden (projectaanvraag).

 

1)      Lees onze voorwaarden

Lees voordat u een aanvraag wilt indienen onze voorwaarden. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden en de criteria per aandachtsgebied. Lees ook onze tips voor een goed projectplan.

 

2)      Ga naar 'Aanvragen' en selecteer een categorie

Voordat u de vragenlijst kunt doorlopen dient u een categorie te selecteren. Meer informatie over de categorieën vindt u op de pagina voorwaarden.

 

3)      Doorloop de vragenlijst

Om te bepalen of de aanvraag voldoet aan onze voorwaarden doorloopt u onze vragenlijst. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen.

 

4)      Registreer en log in

Alleen als u de vragenlijst succesvol heeft doorlopen is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Om een aanvraag te kunnen indienen is een account noodzakelijk. We hebben daarvoor onder meer uw naam en e-mailadres nodig, het KvK-nummer en de naam van uw organisatie. Activeer uw account door te klikken op de activatielink in de e-mail.

 

5)      Vul de aanvraag in

Eenmaal ingelogd kunt u een aanvraag invullen. Een aanvraag bestaat uit een projectbeschrijving, de financiën, bijlagen en de gegevens van de organisatie. Wilt u het proces onderbreken en gegevens later aanvullen of wijzigen? Geen probleem: u kunt uw aanvraag tussentijds opslaan.

 

6)      Verzend de aanvraag

Met de knop ‘Aanvraag indienen’ gaat u naar het scherm waarin u de gegevens van de ondertekenaar invult. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestigingslink om de aanvraag te voltooien. Pas als u op die link klikt, nemen wij de aanvraag in behandeling. Uw aanvraag wordt binnen vier maanden in behandeling genomen. U kunt de status van uw aanvraag volgen in uw account.

 

Wees bereikbaar en wacht op bericht

Als we zien dat de aanvraag niet voldoet aan onze voorwaarden of als we vragen hebben, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Als we een beslissing hebben genomen berichten we u per e-mail en post. Deze ontvangt u maximaal vier maanden na het indienen van een aanvraag. Heeft u na de beslissing vragen? Dan kunt u contact opnemen met de behandelend adviseur. Zijn of haar contactgegevens staan in de beslissingsbrief.

Uw aanvraag is toegekend

Geef aanvullende informatie of inhoudelijke wijzigingen tijdig door. Een verandering van de gegevens kan gevolgen hebben voor een advies of toekenning. Gebruik bij een financiële wijziging (bijvoorbeeld een wijziging in de uitgaven of in het dekkingsplan) altijd uw ingediende begroting en geef helder in toegevoegde kolommen aan wat er ten opzichte van deze begroting is veranderd. Bij een significante afwijking tussen de ingediende begroting en de actuele werkbegroting kan er een bijstelling en/of heroverweging van het toegekende bedrag plaatsvinden. Stuur de wijziging van uw gegevens of financiën naar: info@fonds21.nl. Vermeld in de onderwerpregel van de e-mail altijd het referentienummer van uw project.  

 

Communicatie

 

Wij verwachten dat u de naam van Fonds 21 vermeldt in uw communicatie-uitingen en dat u, waar mogelijk, ons logo gebruikt. Meer informatie over ons naamgebruik en het gebruik van ons logo vindt u op de pagina Communicatie.

 

Betaalverzoek

 

Het indienen van een voorschotverzoek of een afrekening verloopt digitaal via uw persoonlijke pagina. Deze pagina is te bereiken door met uw inloggegevens in te loggen op de website. Uw persoonlijke pagina biedt een volledig overzicht van de voortgang van het project. Daarbij zijn alle benodigde documenten gedigitaliseerd.

 

 

Bevoorschotting

 

U kunt maximaal 75% van het toegekende bedrag als voorschot uitgekeerd krijgen. Het formulier voor bevoorschotting is digitaal beschikbaar op uw persoonlijke pagina. De volgende documenten dient u als bijlage toe te voegen.

 

  • Begroting met dekkingsplan (in twee kolommen indien de begroting is gewijzigd na het indienen van uw aanvraag);
  • Kopie bankafschrift (niet ouder dan één jaar).

 

Incomplete verzoeken tot bevoorschotting kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

 

Eindafrekening

 

De formulieren voor de eindafrekening zijn beschikbaar op uw persoonlijke pagina en bestaan uit een betalingsverzoek, een evaluatieformulier en de volgende bijlagen:

  • inhoudelijke verantwoording;
  • financiële verantwoording;
  • ingevulde en ondertekende bestuursverklaring (bij toekenningen vanaf 8 maart 2021);
  • een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant (alleen bij toekenningen van € 25.000,- of meer). Indien de controleverklaring een andere strekking heeft dan een goedkeuring, dan wordt de reden van deze afwijking toegelicht door de organisatie en de controlerend accountant. De controle door de accountant is uitgevoerd conform het accountantsprotocol van Fonds 21;
  • kopie bankafschrift (niet ouder dan één jaar);
  • alle relevante visuele documentatie;
  • twee exemplaren van alle verschenen publicaties.

 

Plaats bij uw afrekening de kosten en inkomsten (net als bij de bevoorschotting) naast de ingediende wensbegroting en/of bevoorschotting. Een significante afwijking, waarvan wij niet op de hoogte zijn, kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage. Het volledige of resterende percentage wordt overgemaakt wanneer u aan de toekenningsvoorwaarden hebt voldaan. Uw verzoek wordt binnen twintig werkdagen verwerkt. Als u binnen drie maanden na realisatie van het project niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, vervalt het recht op de (resterende) financiële bijdrage.