Kunst & Educatie

Onder Kunst & Educatie vallen projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Aanvragen binnen dit aandachtsgebied kunnen alle kunstdisciplines betreffen. Aanvragers kunnen zowel kunstinstellingen als maatschappelijke organisaties zijn.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

Kunst en Educatie

Onder Kunst en Educatie vallen projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Aanvragen binnen dit aandachtsgebied kunnen alle kunstdisciplines betreffen. Aanvragen binnen Kunst en Educatie kunnen ook meerjarig zijn (programma’s) of semipermanente (museale) presentaties.

 

 

VOOR ALLE PROJECTEN KUNST EN EDUCATIE GELDT

 

 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunstinstelling of een professionele maatschappelijke organisatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.
 • Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit. Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers. De (educatieve) begeleiding is van aantoonbare kwaliteit.
 • Doelgroep: de aanvrager heeft een visie op de doelgroep en heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten.
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande educatie-aanbod in Nederland.
 • Er is een onderbouwde visie op educatie en leerdoelen, de aanpak en methodiek worden helder beschreven.
 • De inhoud en de vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep.

 

 

WE HEBBEN DE VOORKEUR VOOR

 

 • Projecten gericht op jongeren tussen 12-30 jaar.
 • Projecten gericht op jongeren die een mbo-opleiding volgen.
 • Projecten die bestaan uit receptieve, actieve en reflectieve onderdelen.
 • Buitenschoolse kunstprojecten: leren over en met kunst in de vrije tijd en/of informele sociale context.
 • Projecten waarvan de aanpak, methodiek, vorm of doelgroep vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen.
 • Projecten die gebruik maken van peer to peer educatie of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • Projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is.

 

Zie ook het dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst

Projecten

>
>