Creativiteit Bevrijdt (2020 - 2021)

Creatieve workshops voor jonge gedetineerden

Jaarlijks zitten in Nederland zo’n duizend jongeren tussen de 14 en 21 jaar in Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s). Deze instellingen zijn voor veel jongeren een weinig inspirerende en onveilige plek. Ze ervaren er gevoelens van angst, depressie en weinig perspectief. Ook hebben veel jongeren na vrijlating problemen met het opbouwen van hun nieuwe leven. Het project Creativiteit Bevrijdt biedt de (gedetineerde) jongeren met creatieve workshops en een maatjesprogramma nieuw perspectief, creëert ruimte voor reflectie en toekomstverbeelding en geeft de jongeren positieve rolmodellen. Het project is een initiatief van Young in Prison (YiP), een stichting die gelooft dat creativiteit het potentieel van elk kind in conflict met de wet bevrijdt om positief bij te dragen aan de samenleving. Dit doet YiP door middel van creatieve en sportieve programma’s voor persoonlijke ontwikkeling, gegeven in gevangenschap en erna.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2020 en 2021.

Urban arts

Creativiteit Bevrijdt bestaat uit drie programma’s die een doorlopende lijn volgen. Jongeren in JJI’s nemen deel aan een workshoptraject waarin aandacht is voor urban arts en sport. De workshops worden gegeven door rolmodellen met het doel om de jongeren een positieve ervaring te bieden. In het tweede programma kunnen de jongeren deelnemen aan een mentor-buddyprogramma. Mentor en jongere worden gekoppeld op basis van interesses en de mentor blijft na vrijlating zo lang mogelijk betrokken.

 

Het derde en laatste programma is bedoeld voor jongeren die net vrij zijn of op onbegeleid verlof mogen. Zij volgen een leiderschapsprogramma, geven trainingen aan (forensische) jeugdzorgprofessionals en adviseren instellingen als het ministerie van Veiligheid en Justitie in beleidskeuzes. Het doel van dit programma is tweeledig: enerzijds voelen de jongeren zich gehoord en vergroten ze hun werknemersvaardigheden, anderzijds krijgen de professionals meer inzicht in de belevingswereld van de jongeren.

"Ik ontdekte dat ik mijn emoties goed kan uiten via graffiti, want ik ben niet goed met woorden. Dank dat jullie er altijd zijn en me helpen bij het bouwen aan een nieuw idee om mijn leven richting te geven. "

Deelnemer

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Creativiteit Bevrijdt vanuit het aandachtsgebied Kunst en Educatie, leren over en met kunst. De doelgroep van Young in Prison begeeft zich in een systeem waar de nadruk op repressie ligt. Young in Prison zet, onder begeleiding van kunstenaars, kunst en cultuur in om deze jongeren perspectief te bieden door ze mee te nemen in een kunstzinnig maakproces. De organisatie werkt met docenten die rolmodellen zijn voor de jongeren. Met het programma na vrijlating voorziet Young in Prison in een duidelijke behoefte.

 


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Nederlands Film Festival (2019 - 2020)

Viering van de Nederlandse film

Het Nederlands Film Festival (NFF) is een achtdaags festival in Utrecht dat zich richt op film, televisie en nieuwe media van vaderlandse bodem.

Bekijk project

MediaB@ttle Roadshow

Wie wint de interactieve mediaquiz?

In de tv-quiz MediaB@ttle spelen leerlingen uit het voortgezet onderwijs een interactieve wedstrijd. Niet de parate kennis, maar juist de mediawijsheid van de deelnemers bepaalt wie er wint.

Bekijk project