Taal & Poëzie 2018

Taal & Poëzie

Projectnaam Taal & Poëzie 2018
Pijler
Aanvrager IMC Weekendschool
Bijdrage van Fonds 21 € 125.000

Het project Taal & Poëzie vergroot de taalvaardigheid van jongeren door hen plezier te laten ervaren in het omgaan met taal. Het is een initiatief van IMC Weekendschool, een organisatie die jongeren met een sociaaleconomische achterstand via lessen in het weekend laat kennismaken met de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Taal & Poëzie wordt aangeboden als vak op alle vestigingen van IMC Weekendschool. Het wordt gegeven door schrijvers, dichters en andere ‘taalcreatieven’ die vanuit hun eigen ervaringen hun enthousiasme kunnen overdragen op jongeren.

Gastdocenten

Het vak Taal & Poëzie wordt gegeven op alle tien vestigingen van IMC Weekendschool. Doelstellingen zijn het overwinnen van weerstand tegen taal, het stimuleren van taalontwikkeling en het creëren van bewustzijn van de kracht van taal. Het project onderscheidt zich van doordeweeks onderwijs door de inzet van gastdocenten die jongeren plezier in het spelen en werken met taal meegeven. De leerlingen leren niet van een docent uit een boek maar gaan in gesprek met schrijvers en dichters en werken vervolgens toe naar een eindproduct zoals een gedichtenposter, een bundel of een voordracht. Voor de uitvoering van het project heeft IMC Weekendschool een handleiding ontwikkeld met voorbeelden van de invulling van het vak, lesdoelen, mogelijkheden voor gastdocenten en tips. Ook worden er momenten ingepland waarop leerlingen van de verschillende vestigingen kennis kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke kickoff.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Taal & Poëzie vanuit het thema Taalvaardigheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. IMC Weekendschool weet een grote groep jongeren te motiveren om in het weekend lessen te volgen. De organisatie heeft veel aandacht voor evaluatieonderzoek en impactmeting. Uit evaluatie van Taal & Poëzie in eerdere jaren is gebleken dat jongeren meer plezier hebben in het spelen met taal en zien hoe taal een rol speelt op veel plekken in hun leven.


Projecten

>
>