Battle van 't Vrije Woord

Het vmbo in debat

Projectnaam Battle van 't Vrije Woord
Pijler
Aanvrager Discussiëren Kun Je Leren
Bijdrage van Fonds 21 € 11.000

‘Als ik het nieuws met social media vergelijk, staat er vaak iets heel anders over hetzelfde nieuwsbericht.' Het is slechts één van de uitspraken van een jongere tijdens de Battle van 't Vrije Woord, een project dat wordt georganiseerd door stichting Discussiëren Kun Je Leren. De stichting maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en biedt vmbo-scholieren een platform waar gediscussieerd en geluisterd kan worden. Doel van de Battle van 't Vrije Woord is de mondelinge taalvaardigheid van vmbo-scholieren uit het derde leerjaar te vergroten en ze leren kritisch te kijken naar informatie. Het project wordt uitgevoerd voor 350 vmbo-scholieren in Amsterdam.

Iedereen moet kunnen zeggen en schrijven wat hij denkt

Battle van 't Vrije Woord bestaat uit een serie van vijf debatlessen voor de leerlingen. Iedere les wordt een stelling behandeld. De lessen worden gegeven door docenten van Discussiëren Kun Je Leren en worden ingebed in lessen Nederlands, burgerschap of maatschappijleer. Docenten van de school zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de lessen. Het slotevenement vindt plaats in november tijdens de Week van de Mediawijsheid. Dan gaan twaalf scholieren op een podium de ‘debatbattle’ aan met een aantal bekende Nederlanders. Stellingen die voorbij komen zijn onder andere:

 

-          Journalisten zijn niet te vertrouwen.

-          Iedereen moet kunnen zeggen en schrijven wat hij denkt.

-          Media hebben te veel invloed op de beeldvorming van jongeren.

 

Met hun smartphone kunnen jongeren in de zaal reageren op de stellingen. De dag biedt jongeren een podium hun stem te laten horen en geeft volwassenen inzicht in wat jongeren beweegt.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

De Battle van 't Vrije Woord sluit goed aan bij het thema Mediawijsheid / Geletterdheid van Fonds 21. Het project onderscheidt zich van andere debatprojecten door in te zetten op zowel retorische vaardigheden (presenteren, overtuigen) als informatievaardigheden (zoeken naar informatie, onderbouwen, reflecteren). Stichting Discussiëren Kun Je Leren heeft een goed netwerk in Amsterdam en heeft met veel scholen een langdurige samenwerking.


Projecten

>
>