Creativiteit Bevrijdt (2016-2017)

Een nieuw leven na gevangenschap

Projectnaam Creativiteit Bevrijdt (2016-2017)
Pijler
Aanvrager Young in Prison
Bijdrage van Fonds 21 € 30.000
€ 30.000

Hoe ga je weer met het leven om als je uit de gevangenis komt? De draad opnieuw oppakken is dan verre van eenvoudig. Young in Prison (YiP) staat jongeren bij in de overgang van binnen naar een nieuw leven buiten de gevangenis. De organisatie  ondersteunt met een pre-release programma zowel in de gevangenis, als na vrijlating (post-release programma). Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2016 en 2017.

Nieuwe doelen stellen

Creativiteit en sport helpen volgens YiP bij het toewerken naar een positieve bijdrage aan de samenleving na vrijlating. Samen met docenten die als rolmodellen fungeren, leren jongeren via creativiteit en sport belangrijke levensvaardigheden, zoals ‘omgaan met stress’ of ‘samenwerken’. In het pre-release programma werken de jongeren aan basale sociale vaardigheden volgens de ontwikkelde COPOSO methodiek (Contributing Positively to Society) en formuleren ze doelen voor de toekomst.

Terug naar de samenleving

Na vrijlating worden de jongeren begeleidt door vrijwillige mentoren die speciaal door YiP zijn getraind. Het programma bestaat in deze fase uit begeleiding in het regelen van praktische zaken als dagbesteding, netwerken, scholing, werk en woonruimte.

 

YiP bestaat sinds 2002 en richt zich van oorsprong op het verbeteren van kansen van jongeren en kinderen in de gevangenis in ontwikkelingslanden. De organisatie is momenteel actief in Colombia, Kenia, Malawi en Zuid Afrika. Sinds 2013 werkt YiP ook met Nederlandse (ex)gedetineerde jongeren en is actief in verschillende justitiële jeugdinstellingen.

“Ik ben ervan overtuigd dat we met creativiteit en optimisme veel kunnen bereiken!”
—Noa Lodeizen, oprichter YiP

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project omdat deze zeer kwetsbare groep, mede door andere jongeren, wordt aangemoedigd ondernemend te zijn om zo richting te geven aan een nieuw leven waarin school, zelfstandig wonen en werken een prominente rol spelen.


Projecten

>
>