De Creatieve Code - van leerlijn naar learning community

De Creatieve Code

Projectnaam De Creatieve Code - van leerlijn naar learning community
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager MU
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000
€ 20.000

De Creatieve Code is een leerlijn creatief programmeren voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het initiatief van MU in Eindhoven slaat een brug tussen kunst, coderen en creatieve technologie in het onderwijs. De Creatieve Code bestaat uit vier basislevels. Elk level heeft een thema en werkt toe naar een (digitaal) kunstwerk als eindresultaat. Het lesmateriaal is deels digitaal en deels fysiek zodat het programmeren tastbaar wordt gemaakt. In 2019 wordt het project uitgebreid met zeven nieuwe regio’s en bereikt daarmee meer dan duizend docenten en vijftigduizend leerlingen.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2019 en 2020.

Kunst maken

In De Creatieve Code leren leerlingen enerzijds om de computer te gebruiken als kunstenaar en anderzijds om creativiteit te gebruiken om te leren programmeren. De Creatieve Code maakt leerlingen bewust van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd, leert hen die wereld te bevragen als een kunstenaar en er op een creatieve manier op te reflecteren en reageren. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Het lesmateriaal voor De Creatieve Code is samengesteld uit programmeerlessen, aangevuld met speciaal door MU ontwikkelde lessen, video's, miniwebsites en een tekenrobot. De basisbeginselen van het creatief programmeren leren de kinderen van hun docent. Vervolgens gaan ze in diverse workshops aan de slag met een kunstenaar. In de eerste fase van De Creatieve Code gebruiken de deelnemende kunstenaars kunst om te prikkelen, inspireren en abstracte programmeerconcepten te verhelderen. Daarna wordt de kunst aangewend om de onderzoekende, kritische en creatieve vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het doel van De Creatieve Code is om over professionele kunst te leren door het zelf te maken en erover te reflecteren. De inhoud en vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. MU zet daarbij educatieve methodieken in zoals peer education en reversed monitoring en werkt samen met kunstenaars waardoor de kwaliteit van de educatieve en artistieke begeleiding geborgd is. De opzet van De Creatieve Code is voorbeeldstellend, vraaggericht en aanvullend voor het onderwijs.


Projecten

>
>