100% Hedendaags x mbo (2020/2021)

Mbo'ers denken na over maatschappelijke vraagstukken

Projectnaam 100% Hedendaags x mbo (2020/2021)
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers
Aanvrager Kunstinstituut Melly
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

100% Hedendaags is een online platform dat zich richt op kunsteducatie over hedendaagse kunst en beeldcultuur. Het initiatief van MAMA, TENT en Kunstinstituut Melly is in 2013 gestart en biedt educatieve programma's en workshops voor verschillende opleidingsniveaus. Fonds 21 draagt specifiek bij aan het programma dat zich richt op studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Gedurende het programma maken de studenten kennis met hedendaagse kunst en onderzoeken ze wat het betekent ‘hedendaags’ te zijn, met het accent op discussiëren, reflecteren en het vormen van een eigen mening over de rol van kunst en beeldcultuur in de samenleving.

 

Fonds 21 steunt dit project binnen het programma Kunsteducatie voor mbo'ers. 

Creativiteit

Het programma voor mbo-studenten is zo opgezet dat het aansluit bij de belevingswereld van de studenten en hen uitdaagt om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. 100% Hedendaags omvat onder andere workshops, lezingen, rondleidingen en praktische opdrachten. Centraal in het project staat het reflecteren op je eigen positie en het ontmoeten van elkaar, op nieuwe verrassende manieren. Met elkaar staan we stil bij het feit dat kunst van ons allemaal is en dat creativiteit van toepassing is in elk beroepsveld. De insteek van het project is onderzoekend, experimenteel en uitdagend. De begeleiding is in handen van professionele kunstenaars en cultuurmakers (zogeheten art mediators). Naast de educatieve programma's biedt het project ook informatie en inspiratie voor docenten die zich willen verdiepen in hedendaagse kunst en deze willen integreren in hun lessen. Het platform biedt verschillende tools en tips om kunst op een toegankelijke en inspirerende manier in de klas te brengen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

100% Hedendaags x mbo is speciaal ontwikkeld voor en met het mbo. Studenten worden uitgedaagd om hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen en na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Het programma bestaat uit een kunstervaring in de tentoonstellingsruimtes van MAMA, TENT en Kunstinstituut Melly door middel van activerende opdrachten en een workshop waarin de mbo-studenten zelf aan de slag gaan. Binnen het project staat art mediation centraal als methode om samen met jongeren actuele kunst te verkennen. Art mediation is erop gericht om vragen te stellen en dialoog te voeren, in plaats van het leveren van informatie.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers


Projecten

>
>