Bezoeker van Jonge Harten Festival
Foto: Knelis

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers

Fonds 21 stimuleert culturele instellingen om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Fonds 21 steunt veel mooie kunsteducatieprojecten, maar ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een gemiste kans, want deze groep komt in hun dagelijks leven vaak niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. In 2017 heeft Fonds 21 de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ opgezet. Daarna volgde nog twee programmaregelingen in 2018 en 2019. Het grote aantal projectaanvragen die we binnen deze programmaregelingen hebben ontvangen, laat zien dat het culturele veld in beweging is om ook specifiek voor mbo-studenten vormen van kunsteducatie te ontwikkelen. De komende jaren behoudt kunsteducatie voor mbo-studenten onze focus. Door middel van een meerjarig programma willen we bijdragen aan het verduurzamen en bestendigen van het kunsteducatie-aanbod voor mbo-jongeren binnen de kunstinstellingen. Projectaanvragen binnen dit meerjarige programma kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Veelgestelde vragen

Waarom kunsteducatie voor mbo’ers?

Kunsteducatie is onderdeel van de curricula van het primair en voortgezet onderwijs, maar dit is niet het geval op het mbo. Toch zijn de vaardigheden die daarbij worden opgedaan voor deze jongeren net zo belangrijk als voor leeftijdsgenoten op havo en vwo. Fonds 21 wil bijdragen aan een aanzienlijke stijging van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek. Fonds 21 wil verandering brengen in de huidige situatie en kunstinstellingen aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren.

Welke organisaties mogen een aanvraag indienen?

Aanvragen worden ingediend door professionele kunstinstellingen. Onderwijsinstellingen en zelfstandigen kunnen in samenwerking met een culturele instelling een project ontwikkelen, maar de aanvraag moet door de culturele instelling worden ingediend. Deze dient als penvoerder en draagt daarbij de verantwoording voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Welke projecten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage?

Het programma ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ is bedoeld voor nieuw (te ontwikkelen) kunsteducatieaanbod voor mbo-studenten en bestaande projecten die opgeschaald worden. De voorwaarden en criteria zijn hier te vinden.

Welk bedrag mag er maximaal aangevraagd worden binnen dit programma?

Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over kunsteducatie voor mbo'ers?

Voor vragen over kunsteducatie voor mbo'ers kunt u contact opnemen met adviseur Mathilde Heijns via 030 2337600 of mathilde.heijns@fonds21.nl.

Meer informatie

‘Maak een voorstelling van jezelf’ is een maakproject waarin mbo-studenten masterclasses volgen, voorstellingen zien en zelf een voorstelling maken onder leiding van makers van Het Nationale Theater.

Als twee mensen naar een kunstwerk kijken, zien ze dan hetzelfde? Het project Van Kijken Naar Zien van Museum Boijmans Van Beuningen stimuleert mbo-studenten om goed te kijken en kritisch te denken aan de hand van kunst.

Trojan Wars bestaat uit een driedelige theatervoorstelling en een randprogramma waarin mbo-studenten worden uitgedaagd om hun eigen burgerschap vorm te geven.

Het project Kunst/Werk van Museum Boijmans Van Beuningen laat mbo-studenten met een frisse blik vanuit hun vakgebied naar het museum kijken. Want hoe zien mbo’ers het museum?

In het project Staan voor de Toekomst maken mbo-studenten in vijf maanden een voorstelling met een maker van Theater Rotterdam.

Het project ‘Museum Arnhem op locatie’ is een reizend project dat de collectie van het museum naar de klas brengt.