Bezoeker van Jonge Harten Festival
Foto: Knelis

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers

Fonds 21 wil culturele instellingen stimuleren om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Fonds 21 steunt veel mooie kunsteducatieprojecten, maar ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een gemiste kans, want deze groep komt in hun dagelijks leven vaak niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. In 2017 heeft Fonds 21 de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ opgezet. Na de pilot in 2017 met vijf projecten en een open call in 2018 waarbinnen veertien projecten zijn ondersteund, heeft Fonds 21 in 2019 opnieuw een open call uitgeschreven.

Kunsteducatie is onderdeel van de curricula van het primair en voortgezet onderwijs, maar dit is niet het geval op het mbo. Toch zijn de vaardigheden die daarbij worden opgedaan voor deze jongeren net zo belangrijk als voor leeftijdsgenoten op havo en vwo. Fonds 21 wil bijdragen aan een aanzienlijke stijging van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek. Dat doen we onder meer met de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’, waarmee Fonds 21 verandering wil brengen in de huidige situatie en kunstinstellingen wil aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren.

Aanvragen worden ingediend door professionele culturele instellingen. Onderwijsinstellingen en zelfstandigen kunnen in samenwerking met een culturele instelling een project ontwikkelen, maar de aanvraag moet door de culturele instelling worden ingediend. Deze dient als penvoerder en draagt daarbij de verantwoording voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers.

Voor vragen over kunsteducatie voor mbo'ers kunt u contact opnemen met adviseur Mathilde Heijns via 030 2337600 of mathilde.heijns@fonds21.nl.

Meer informatie

‘Maak een voorstelling van jezelf’ is een maakproject waarin mbo-studenten masterclasses volgen, voorstellingen zien en zelf een voorstelling maken onder leiding van makers van Het Nationale Theater.

Als twee mensen naar een kunstwerk kijken, zien ze dan hetzelfde? Het project Van Kijken Naar Zien van Museum Boijmans Van Beuningen stimuleert mbo-studenten om goed te kijken en kritisch te denken aan de hand van kunst.