donderdag 11 oktober 2018

Update open call programmaregeling: 23 aanvragen

Foto: Museum Boijmans Van Beuningen - Fred Ernst

Een succes! Niet alleen ontving Fonds 21 veel enthousiaste reacties op de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers', de open call heeft maar liefst 23 projectaanvragen opgeleverd. Professionele kunstinstellingen hadden tot en met 30 augustus de mogelijkheid om hun plannen in te dienen waarmee ze een impuls willen geven aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. De aanvragen zijn momenteel in behandeling en worden vervolgens beoordeeld door een speciaal hiervoor samengestelde commissie. De besluiten worden begin november gecommuniceerd. Graag bedanken we de instellingen voor hun deelname aan de open call.

Waarom initieert Fonds 21 deze programmaregeling?

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meer programmaregelingen om een impuls te geven aan de verschillende aandachtsgebieden en thema's binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Mbo’ers hebben minder kansen om in aanraking te komen met kunst, soms door hun sociale omgeving maar ook door het opleidingsniveau. In het mbo-curriculum heeft kunsteducatie meestal geen vaste plek en er is weinig aanbod dat aansluit op de belevingswereld van deze groep. Maar het plezier en de beroeps- en persoonlijke vaardigheden die daarbij worden opgedaan zijn voor jongeren in het mbo net zo belangrijk als voor leeftijdgenoten op havo en vwo. Met de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ wil Fonds 21 zorgen dat er beter kunsteducatie aanbod komt voor deze groep studenten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'? Neem contact met ons op via 030-2337600 of mail naar info@fonds21.nl.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers