woensdag 31 juli 2019

Opbrengsten leergemeenschap: wat maakt een project waardevol voor de mbo’er?

Mbo-student bezoekt Museum Boijmans Van Beuningen
Foto: Fred Ernst

Met de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ stimuleert Fonds 21 professionele culturele instellingen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren. Fonds 21 wil hiermee bijdragen aan een  toename van deze doelgroep in de bezoekersaantallen van de deelnemende instellingen. Het is daarbij van belang dat het aanbod en het bezoek door de doelgroep wordt gewaardeerd en betekenisvol is. Om dat te bereiken is het essentieel dat alle betrokkenen leren van en met elkaar. Fonds 21 hecht veel waarde aan kennisdeling en heeft daarom eind 2017 het initiatief genomen om verschillende disciplines en stakeholders samen te brengen in een professionele leergemeenschap. De leergemeenschap bestond uit vertegenwoordigers van vijf culturele instellingen (MU/STRP , Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag, Het Nationale Theater en Jonge Harten Festival) die deelnamen aan de eerste programmaregeling. De leergemeenschap bestond verder uit een educatiemedewerker van het Rijksmuseum en Fonds 21, CJP en LKCA. Doelen waren het toekomstbestendig maken van de vijf projecten die deelnamen aan de eerste programmaregeling en de opgedane kennis overdraagbaar maken voor andere culturele instellingen. Het LKCA heeft de uitkomsten van de leergemeenschap geëvalueerd en aan de hand daarvan een aantal kritische succesfactoren geformuleerd. In totaal zijn er dertig succesfactoren beschreven waarin ook wordt verwezen naar goede projectvoorbeelden. De succesfactoren zijn geformuleerd vanuit het perspectief van zowel de culturele instellingen, de mbo-instellingen als de mbo-studenten en vormen nuttige informatie voor andere culturele instellingen.

 

 

Het onderzoek dat is uitgevoerd door het LKCA is hier te vinden.

 

 

Interessante links:

  • Naar aanleiding van de programmaregeling en de professionele leergemeenschap verscheen dit artikel in tijdschrift Kunstzone.
  • Hoe overbrug je de afstand tussen mbo-leerlingen en het museum? Fien Kester onderzocht de kunstbeleving van mbo'ers.

Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers