woensdag 11 juli 2018

Inspiratiemiddag programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’

Op maandag 11 juni organiseerde Fonds 21 een bijeenkomst over de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Medewerkers van professionele kunstinstellingen lieten zich hier inspireren en informeren.

 

De bijeenkomst werd geopend door vier bevlogen betrokkenen. Zij vertelden elk vanuit hun eigen ervaringen met mbo-studenten een persoonlijk verhaal. Daaruit bleek al dat het mbo zich kenmerkt door een ongelooflijke variatie en differentiatie; dé mbo’er en hét mbo bestaan niet.

 

Daarna was het de beurt aan jongerensocioloog Bas Delmee. Hij deed verslag van de gesprekken over kunst en cultuur die hij in opdracht van Fonds 21 had met jongeren die een mbo-opleiding volgen. Met enig voorbehoud constateerde hij onder meer dat mbo’ers een voorkeur lijken te hebben voor interactiviteit, dat er vanuit hun opleiding weinig excursies worden georganiseerd en dat er een voorkeur is voor activiteiten met een link naar de beroepspraktijk. Op grond van zijn gesprekken formuleerde hij tips voor het ontwikkelen van kunsteducatie voor mbo’ers, zoals het bieden van maatwerk, het beroepsgericht invullen van excursies en het samenwerken met mbo’ers via vrije tijd, stage of bijbaan.

 

Vervolgens kwam Huub Braam, specialist onderzoek bij het LKCA, aan het woord. Samen met CJP deed het LKCA in 2017 onderzoek naar het gebruik van de MBO Card door studenten, docenten en medewerkers van culturele instellingen. Uit het survey bleek onder meer dat bij een kwart van de instellingen voor mbo-onderwijs cultuureducatie een belangrijke rol speelt en dat meer dan de helft van de scholen budget beschikbaar heeft voor cultuureducatie.

 

Verder bracht Huub enkele bevindingen van de leergemeenschap voor het voetlicht. Die leergemeenschap bestaat uit vijf kunstinstellingen die deelnemen aan de reeds lopende ronde van de programmaregeling. Een deel van deze projecten is nog maar net uit de startblokken en de leergemeenschap is nog volop aan het werk. Toch had Huub al verschillende adviezen opgetekend. Zo is het belangrijk voor kunstinstellingen om zich te verdiepen in het mbo; de doelen, de structuur en organisatie. Ook raden de deelnemers aan de leergemeenschap nieuwe aanvragers aan om met de opleidingen mee te denken over de financiering en om ideeën te toetsen bij de doelgroep. Bijvoorbeeld in de vorm van een advies- of klankbordgroep.

 

Het volledige verslag van de middag, inclusief nuttige links, is hier te downloaden.

Programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo’ers' 2018 in het kort

Fonds 21 organiseert programmaregelingen om een impuls te geven aan urgente thema’s en aan gebieden die extra aandacht kunnen gebruiken. Mbo’ers hebben minder kansen om in aanraking te komen met kunst, onder andere door hun sociale omgeving. In het mbo-curriculum heeft kunsteducatie meestal geen vaste plek en er is weinig aanbod voor deze doelgroep. Maar de beroeps- en persoonlijke vaardigheden die worden opgedaan én het plezier zijn voor jongeren in het mbo net zo belangrijk als voor leeftijdgenoten op havo en vwo. Met deze programmaregeling wil Fonds 21 verandering brengen in de situatie en kunstinstellingen aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatief aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Ofwel plannen waarmee zij kunst toegankelijk en betekenisvol maken voor deze groep. Bij voorkeur steunt Fonds 21 projecten gericht op leren over kunst in de vrije tijd en/of in informele sociale context (bijvoorbeeld door co-creatie met jongeren, peer to peer educatie of community of practice projecten). Projecten in samenwerking met een mbo-opleiding komen ook in aanmerking. Samenwerking met een opleiding of mbo-instelling is echter niet verplicht.

Praktisch

Projectaanvragen kunnen worden ingediend via de website van Fonds 21. De open call sluit op donderdag 30 augustus 2018. De bijdrage van Fonds 21 bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. In oktober worden de aanvragen beoordeeld door een commissie. Medio november worden de besluiten gecommuniceerd. De startdatum van een project is op zijn vroegst 19 november 2018. Meer informatie over het aanvraagproces vindt u hier.

 

Voor vragen en het voorleggen van plannen en begrotingen kunt u contact met ons opnemen via 030-2337600 of via info@fonds21.nl.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers