maandag 1 april 2019

Nieuwe open call programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’

Foto: Fred Ernst

Na twee succesvolle rondes geeft Fonds 21 opnieuw een vervolg aan de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Op maandag 6 mei gaat een open call van start, waarmee we professionele kunstinstellingen nogmaals aanmoedigen om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Met de programmaregeling wil Fonds 21 ervoor zorgen dat het aantal mbo’ers dat in kunstinstellingen te vinden is, aanzienlijk zal stijgen; niet alleen achter de schermen, maar zeker ook als enthousiast en betrokken publiek.

Eerdere rondes van de programmaregeling

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om een impuls te geven aan urgente thema’s en gebieden die extra aandacht kunnen gebruiken. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs heeft kunsteducatie geen vaste plek in het curriculum. Mbo-studenten hebben daardoor minder kansen om in aanraking te komen met kunst. Maar de beroeps- en persoonlijke vaardigheden die bij kunsteducatie worden opgedaan zijn net zo belangrijk voor mbo’ers als voor leeftijdgenoten op havo en vwo, voor wie kunsteducatie wel beschikbaar is. Om hier verandering in te brengen organiseerde Fonds 21 in 2017 de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Eén van de gesteunde projecten van deze eerste ronde was het project ‘Van Kijken Naar Zien’ van Museum Boijmans Van Beuningen, waarin mbo-studenten worden gestimuleerd om goed te kijken en kritisch te denken aan de hand van kunst. Ook steunde Fonds 21 het project ‘Maak een voorstelling van jezelf’, een maakproject waarin mbo-studenten masterclasses volgen, ministages lopen, voorstellingen zien en zelf een voorstelling maken onder leiding van makers van Het Nationale Theater. In 2018 kreeg de programmaregeling een vervolg met maar liefst veertien toekenningen, waaronder het project ‘Breaking fake news’ van George & Eran Producties over de rol van de media en hoe onze omgeving waarheden en meningen kleurt. De komende jaren blijft kunsteducatie voor mbo’ers een belangrijk aandachtspunt voor het fonds. Daarom roepen we professionele kunstinstellingen opnieuw op om plannen te ontwikkelen waarmee zij kunst toegankelijk en betekenisvol maken voor mbo-studenten. Dit kunnen zowel binnenschoolse- als buitenschoolse projecten zijn. Wij nodigen met name kunstinstellingen uit die nog niet eerder een aanvraag binnen de programmaregeling hebben ingediend.

Praktisch

In aanloop naar de open call organiseert Fonds 21 op donderdag 6 juni een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. De open call loopt van maandag 6 mei tot dinsdag 17 september 2019, plannen kunnen worden ingediend op de website van Fonds 21. De bijdrage bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. De aanvragen worden in oktober beoordeeld door een commissie, waarna de besluiten uiterlijk 1 december worden gecommuniceerd. Voor vragen over de programmaregeling en/of opgave voor de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Mathilde Heijns via 030 2337600 of mathilde.heijns@fonds21.nl.

 

NB Los van de programmaregeling kunnen organisaties doorlopend aanvragen indienen binnen het aandachtsgebied Kunsteducatie.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers