Posysjes

Educatieproject voor mbo-studenten in Friesland

Projectnaam Posysjes
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Programma: Kunsteducatie voor mbo'ers
Aanvrager Stichting VHDG
Bijdrage van Fonds 21 € 12.500

Posysjes is een nieuw educatieprogramma van VHDG, een kunstinitiatief uit Leeuwarden dat zich richt op het bevorderen van culturele ontwikkelingen en het stimuleren van artistieke samenwerkingen in de regio. Posysjes start dit jaar als pilot en is speciaal ontworpen voor mbo-studenten in Friesland. Het initiatief moet het startpunt vormen van een langdurig traject, waarbij VHDG streeft naar langere en inhoudelijke samenwerkingen met scholen, buurthuizen en sociaalmaatschappelijke initiatieven in Friesland. Centraal in Posysjes staat de Friese paradox: ondanks hun lage sociaalmaatschappelijke positie behoren Friezen tot de gelukkigste mensen in Nederland. Dit komt onder andere door de rustige en natuurrijke omgeving en de sterke gemeenschapszin. Het middelbaar beroepsonderwijs speelt hierin een essentiële rol. Mbo’ers zijn de grootste groep studenten van de provincie en vormen vaak de ruggengraat van de regio. Daarom worden ze gezien als de ‘dragers en bouwers’ van Friesland.

 

Fonds 21 steunt dit project binnen het programma Kunsteducatie voor mbo’ers.

Inspirerende leerervaring

Het middelbaar beroepsonderwijs in Friesland legt, naast de praktische, steeds meer accenten op de sociale ontwikkeling van studenten. VHDG haakt hierop in door mbo-studenten actief te betrekken bij het kunstprogramma over actuele en lokale vraagstukken. Posysjes biedt mbo-studenten een waardevolle en inspirerende leerervaring, waardoor ze een breder perspectief op de wereld krijgen en zichzelf op een dieper niveau kunnen ontwikkelen. Het project moedigt de studenten aan hun creatieve potentieel te verkennen en te ontwikkelen. Dit bevordert niet alleen hun artistieke vaardigheden, maar ook hun kritisch denken, probleemoplossend vermogen en expressieve capaciteiten. Binnen Posysjes werken de studenten samen met kunstenaar Honey Jones-Hughes en het duo SMET in creatieve workshops om een open en verbeeldingsrijke dialoog te creëren over actuele kwesties, met de nadruk op kennisuitwisseling, eigenaarschap en wederkerigheid. Jones-Hughes voert dialogen met de studenten over ons voedsel, waarbij ze gebruik maakt van zelfgemaakt ijs van lokale producten. Het duo SMET, bestaande uit Setareh Noorani en Matt Plezier, combineert hun expertise in architectuurgeschiedenis, kunst, design en DIY-cultuur om workshops te organiseren over stedelijke ontwikkeling, lokale geschiedenissen en betrokkenheid bij gemeenschappen aan de randen van de samenleving.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Posysjes is een voorbeeldstellend project gericht op mbo-studenten. Het project is onderscheidend, heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande educatie-aanbod in Nederland. Posysjes is een initiatief van VHDG, een kleine maar professionele kunstinstelling met een heldere missie, sterke verankering in de regionale infrastructuur en focus op thema's die lokaal relevant zijn. De betrokkenheid van professionele kunstenaars met diverse culturele achtergronden draagt bij aan de relevantie en actualiteit van het project.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers


Projecten

>
>