ONSbank

ONSbank laat schuldeiser en jongeren met schuld in elkaar investeren

Projectnaam ONSbank
Pijler
Aanvrager Het Instituut
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat in Nederland één op de vijf jongeren schulden heeft. Dit aantal stijgt al jaren. Voor veel jongeren vormen deze schulden een belemmering om aan het werk te gaan of te studeren met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Het project ONSbank van Het Instituut doorbreekt deze vicieuze cirkel. ONSbank streeft naar een wezenlijk andere omgang met geld en schulden en vraagt de schuldeiser en schuldenaar om samen te werken. Het project ondersteunt jongeren bij het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en helpt hen een leven op te bouwen zonder schulden.

Samenwerken met kunstenaars

ONSbank is het resultaat van een onderzoek door kunstenaars en wetenschappers naar de essentie van het begrip ‘schuld’. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het aanscherpen van de regels ten aanzien van schulden niet bijdraagt aan de kans dat mensen hun schulden terugbetalen. Eén van de resultaten is dat menselijke factoren maatgevend moeten zijn voor de aanpak van schulden. Door ondersteuning van hun sociale en persoonlijke ontwikkeling, kunnen jongeren worden geholpen de vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen te doorbreken.

 

ONSbank is een leertraject voor twintig jongeren uit de regio Amsterdam. In twee groepen  doorlopen zij in zes maanden een stappenplan, waarbij ze hun problemen onder ogen komen, deze aanpakken, hun eigen kwaliteiten ontdekken en op weg worden geholpen naar werk. Doel van het project is dat de jongeren na afloop van het traject een groter zelfbewustzijn hebben, inzicht hebben in hun financiën, redelijke afbetalingsregelingen hebben getroffen en zicht hebben op werk of een stageplek. Het traject is onderverdeeld in een artistieke en een financiële/sociale leerlijn. De artistieke leerlijn omvat twee workshops per week die worden gegeven door kunstenaars. De financiële/sociale leerlijn bestaat uit een reeks workshops over financiën, georganiseerd door maatschappelijke samenwerkingspartners als MaDi Zuidoost en de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Omgaan met geld in de pijler Jongeren & Maatschappij. Stichting Het Instituut heeft een heldere visie op het aanpakken van schulden onder jongeren. Door de combinatie van de twee leerlijnen wordt er naast het aanleren van meer technische financiële aspecten  ingezet op gedragsverandering.  Ook worden jongeren na deelname aan het traject op weg geholpen in het vinden van werk.


Projecten

>
>