Jongeren & Omgaan met Geld

Het aantal jongvolwassenen dat financiële problemen heeft, neemt toe. Fonds 21 draagt bij aan projecten die de financiële zelfredzaamheid van jongeren tussen 12 en 30 jaar vergroten. Onder financiële zelfredzaamheid verstaan we het weloverwogen keuzes kunnen maken, zodanig dat financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn.

Bekijk gesteunde projecten binnen dit aandachtsgebied.

VOOR ALLE JONGEREN- & MAATSCHAPPIJPROJECTEN GELDT

 

 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • Het project sluit aan bij één van onze thema’s en draagt zo bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren.
 • Het project is vraaggericht en deelname van jongeren is aannemelijk gemaakt.
 • Het project heeft een hoge pedagogische en didactische kwaliteit:
  • Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • Er zijn heldere leerdoelen voor de ontwikkeling van jongeren geformuleerd.
  • Er is een onderbouwde visie op educatie en begeleiding.
  • De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn helder en concreet beschreven.
  • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken.
  • Indien een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs sluit de inhoud aan op de curricula van het onderwijs.
 • De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten.

 

We hebben de voorkeur voor

 

 • Projecten waarbinnen de aanpak, methodiek of vorm vernieuwend is.
 • Projecten die gebruik maken van peer-to-peer of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • Het bijdragen aan het opschalen van succesvolle projecten.

 

JONGEREN & OMGAAN MET GELD

 

Het aantal jongvolwassenen dat financiële problemen heeft, neemt toe. Fonds 21 draagt bij aan projecten die de financiële zelfredzaamheid van jongeren vergroten. Onder financiële zelfredzaamheid verstaan we het weloverwogen keuzes kunnen maken, zodanig dat financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn.

 

SPECIFIEK VOOR JONGEREN & OMGAAN MET GELD GELDT

 

We hebben de voorkeur voor:

 • Projecten met een preventief karakter gericht op jongeren met een risico op schulden.