State of Youth NL

Jongeren in de regie van hun toekomst

Projectnaam State of Youth NL
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Kidsrights
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000

State of Youth is het eerste digitale jongerenpanel in Nederland. Het project is een samenwerking tussen MDT, NJR, de Augeo Foundation en KidsRights. Op dit platform kunnen Nederlandse jongeren tussen de 12 en 30 jaar hun stem laten horen over thema’s die hen bezighouden. State of Youth is al actief in 39 landen en wordt nu ook in Nederland gelanceerd. Het doel is om in drie jaar tijd 100.000 jongeren te bereiken, met een sterke focus op inclusiviteit en participatie. Jongeren worden aangemoedigd om projecten op te zetten en actief bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Meer dan een platform

Een aanzienlijk aantal jongeren voelt zich niet vertegenwoordigd in besluitvormingsprocessen die hun toekomst bepalen. State of Youth geeft jongeren de regie over hun leven terug, biedt educatie over relevante thema's en stimuleert hen om in actie te komen. Via polls, workshops en paneldagen worden jongeren betrokken bij vier zelfgekozen maatschappelijke thema's gedurende een jaar. De resultaten van het jongerenpanel worden gedeeld met de overheid en de politiek. State of Youth Nederland is niet alleen een digitaal platform, maar ook een community waar jongeren worden aangemoedigd om zich te ontwikkelen tot changemakers. Met een jaarlijkse cyclus van themaselectie, training, oplossingsgericht denken en actie, leren jongeren niet alleen over maatschappelijke vraagstukken, maar dragen ze ook actief bij aan concrete veranderingen. Het project omvat ook educatieve scholentours en samenwerkingen met bibliotheken en influencers om jongeren van verschillende achtergronden te bereiken.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt State of Youth Nederland vanwege de sterke nadruk op jongerenparticipatie en inclusiviteit. Het project biedt jongeren een stem in kwesties die hen direct aangaan, versterkt hun gevoel van eigenwaarde en vergroot hun betrokkenheid bij de samenleving. Het streven naar een representatief panel en de directe betrokkenheid bij beleidsvorming maken dit project tot een waardevolle investering in de toekomst van jongeren en de samenleving als geheel.


Projecten

>
>