Vertel Vrijheid!

Jongeren reflecteren op 75 jaar vrijheid

Projectnaam Vertel Vrijheid!
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Musea en Herinneringscentra 40-45
Bijdrage van Fonds 21 € 35.000

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en Nederland werd bevrijd. Vertel Vrijheid! is een creatief lesproject waarin jongeren tussen de 12 en 16 jaar reflecteren op 75 jaar vrijheid. Het project is een initiatief van veertien musea en herinneringscentra die verenigd zijn in Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45). Deelnemers aan het project zijn leerlingen van het vmbo. Op verschillende plekken in Nederland, van Friesland tot Zeeland, maken scholieren een rap waarin zij vertellen over vrede en vrijheid. In elke rap speelt een voorwerp of een verhaal uit één van de SMH 40-45 musea een centrale rol.

Rappen

Vertel Vrijheid! betrekt vmbo-leerlingen met een les- en workshopprogramma bij de viering van 75 jaar vrijheid. Aan ieder museum en herinneringscentrum wordt een klas uit de regio gekoppeld. Voordat leerlingen deze instelling bezoeken bespreken zij klassikaal een voorwerp of verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een bezoek aan de instelling verdiepen de jongeren zich in de context van dit voorwerp of verhaal. Daarna volgen vier workshops waarin de leerlingen in groepjes een rap maken over vrijheid, democratie en onze rechtstaat. Zij worden hierbij begeleid door rappers en de Konrad Koselleck Big Band. In de laatste les nemen de jongeren samen met deze musici een videoclip op. De clips worden gebruikt in de gelijknamige schoolvoorstelling van Vincent Bijlo en de Konrad Koselleck Big Band. Het gehele maakproces is te volgen via social media. 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Vertel Vrijheid! vanuit het aandachtsgebied ‘Kunst en Cultuur, leren over en met kunst’. De deelnemende musea en herinneringscentra richten zich met het project op vmbo-leerlingen. Vertel Vrijheid! heeft een groot en landelijk bereik. Aan het project is een effectmeting onder jongeren gekoppeld met een focus op kennis van de Tweede Wereldoorlog, houding ten opzichten van vrijheid, democratie en rechtsstaat en zelfvertrouwen.

 


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>