VMBO On Stage

Jongeren ontmoeten werkgevers

Projectnaam VMBO On Stage
Pijler
Aanvrager VMBO On Stage - Stichting Backstage
Bijdrage van Fonds 21 € 140.000

Het maken van een beroepskeuze op jonge leeftijd is niet altijd makkelijk. Toch moeten vmbo-leerlingen op 13- of 14-jarige leeftijd al kiezen welk beroep ze later willen uitoefenen. Het project VMBO On Stage is een landelijk project dat jongeren laat kennismaken met verschillende vakgebieden, zodat ze weten welke beroepen er zijn en wat deze inhouden. Het project is een initiatief van stichting Backstage en bestaat sinds 2007. Tijdens het schooljaar 2018-2019 vindt het project plaats in 21 regio’s verspreid over het land. Per gemeente zijn maximaal duizend leerlingen en 250 vakmensen betrokken. 

Beroepenfeest

Hoogtepunt van VMBO On Stage vormt het Beroepenfeest, waar de leerlingen in contact worden gebracht met potentiële werkgevers. In aanloop naar deze dag worden er het hele schooljaar voorbereidende activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Zo krijgende jongeren netwerktrainingen, zijn er bijeenkomsten met ouders en ondernemers en ontwerpen de jongeren hun eigen visitekaartje. Tijdens het Beroepenfeest gaan de leerlingen in gesprek met ondernemers en vakmensen die vertellen over hun beroep. Matchmakers en jeugdadviseurs helpen de leerlingen om de juiste beroepsbeoefenaar te vinden. Ook ouders worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Bij interesse in een bepaald vak wisselen jongeren en vakmensen visitekaartjes uit om vervolgens een afspraak te maken voor een werkbezoek.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt VMBO On Stage vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project heeft aandacht voor ambacht, vakmanschap en ondernemerschap. VMBO On Stage zet zich in voor een gerichtere beroepskeuze, een breder toekomstperspectief, het stimuleren van een pro actieve houding van jongeren en voor een positiever imago van vmbo-leerlingen. Het project is in de loop der jaren uitgegroeid tot een landelijk project met een groot bereik.


Projecten

>
>