Boekenweek voor Jongeren 2020

Jongeren enthousiast gemaakt voor lezen

Projectnaam Boekenweek voor Jongeren 2020
Pijler
Aanvrager Stichting Lezen
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

De Boekenweek voor Jongeren wil jongeren aan het lezen krijgen. Het project is een initiatief van Stichting Lezen, het landelijk centrum voor leesbevordering en literatuureducatie. De stichting levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur en initieert daartoe vernieuwende initiatieven en instrumenten. Kern van de Boekenweek vormt de Literatour, waar schrijvers langs middelbare scholen en mbo-instellingen trekken om met leerlingen in gesprek te gaan. De Boekenweek bestaat naast de Literatour uit het boekenweekgeschenk 3Pak en de prijs voor beste jongerenboek.

Literatour

In totaal gaan 23 schrijvers tijdens de Boekenweek voor Jongeren op Literatour, een tournee die voert langs honderd scholen. Als ambassadeurs van het geschreven woord gaan ze met jongeren in gesprek over boeken, schrijven en het plezier van lezen. Het schrijversteam van de Literatour bestaat dit jaar onder meer uit Daniëlle Bakhuis, Johan Fretz, Daan Heerma van Voss, Alma Mathijsen en Abdelkader Benali. De focus van de schoolbezoeken ligt niet op hun eigen boeken, maar vooral op het belang van lezen. De auteurs fungeren als rolmodellen voor de leerlingen, zij sluiten goed aan bij de doelgroepen en de diverse onderwijsniveaus en kunnen duidelijk voor het voetlicht brengen wat lezen voor hen betekende toen zij de leeftijd van de leerlingen hadden. Het project omvat per school drie onderdelen: een voorbereidende les aan de hand van een lesbrief, het schrijversbezoek en het gesprek met de auteur en tenslotte de verwerkingsopdracht.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt het Boekenweek voor Jongeren vanuit het thema Taalvaardigheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Onze bijdrage is met name bedoeld voor het projectonderdeel Literatour. Het is een project dat het imago van lezen bij jongeren in positieve zin kan veranderen en jongeren aan het lezen kan krijgen. Auteursbezoek en gesprekken met schrijvers zijn een beproefd en laagdrempelig middel om jongeren in contact te brengen met literatuur en aan te zetten tot lezen. De auteurs die deelnemen aan het project zijn over het algemeen zelf nog jong en kunnen als rolmodellen fungeren voor de doelgroep.

Data en locaties

De Boekenweek voor Jongeren vindt plaats van 18 tot en met 27 september. De Literatour trekt langs honderd verschillende scholen verspreid door Nederland.

 


Projecten

>
>