Beeldentuin Blue Bay

Kunsteducatie op Curaçao

Projectnaam Beeldentuin Blue Bay
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Stichting Beeldentuin Blue Bay
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

Beeldentuin Blue Bay is een beeldentuin op Curaçao met 42 sculpturen van met name Curaçaose kunstenaars en van kunstenaars die werken met materialen of thema’s van het eiland. Met het project School voor Beeld biedt Beeldentuin Blue Bay een educatieprogramma voor zowel leerlingen in het funderend onderwijs (primair onderwijs), voortgezet onderwijs en sbo (middelbaar beroepsonderwijs). Het programma sluit aan op de kerndoelen van het onderwijs en wordt ontwikkeld in samenwerking met enkele lokale organisaties en met museum Beelden aan Zee in Scheveningen. De ambitie is om met het project alle schoolkinderen van Curaçao te bereiken.

Sculptuur

School voor Beeld bestaat uit vier lessen en is gesplitst naar twee niveaus: een traject voor de bovenbouw funderend onderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs, en een traject voor leerlingen vanaf leerjaar drie in het voortgezet onderwijs en het sbo. Beide trajecten beginnen met een rondgang langs een selectie van de beelden uit de Beeldentuin met een kunstenaar/gastdocent. Daarna gaan de leerlingen door naar het MediaLab, waar ze een digitale les volgen met filmpjes van de beelden. In de video’s vertellen de kunstenaars over hun werk en wordt inhoudelijk ingezoomd op het desbetreffende thema van de les. De lessen gaan onder meer over emoties in de kunst, gesteenten in kunst en op Curaçao en natuur als inspiratie in de kunst. Als eindopdracht maken de leerlingen een sculptuur in hun CAV (Cultureel Artistieke Vorming)-les op school die aan het einde van het jaar tentoongesteld wordt in het Curaçaos Museum.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Het project School voor Beeld van Beeldentuin Blue Bay op Curaçao is vraaggericht, sluit aan op de leerlingen van de scholen en neemt lokale kunst als uitgangspunt en verbindt die met thema’s die dichtbij de doelgroep staan. Het educatietraject bevat receptieve en actieve onderdelen en wordt begeleid door professionele, lokale kunstenaars. 


Projecten

>
>