Stap op de Rode Loper! 2017/2018

Lezen en literatuur voor jongeren

Projectnaam Stap op de Rode Loper! 2017/2018
Pijler
Aanvrager Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000

Stap op de Rode Loper! van Stichting Samenleving en Kunst Amsterdam is een landelijk project dat  vrij lezen wil stimuleren bij leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. Het leesbevorderingsproject bestaat uit educatief lesmateriaal en een evenement in musea en bibliotheken. Tijdens het evenement worden leerlingen en hun docenten Nederlands als VIP onthaald en meegenomen naar de wereld van verhalen, muziek en film. Het project is geheel afgestemd op de belevingswereld van de jongeren. Zo zijn er ontmoetingen met schrijvers als Ernest van der Kwast, Özcan Akyol, Lydia Rood en Maren Stoffels, verhalenvertellers en rappers. Ook kunnen jongeren tijdens het evenement deelnemen aan workshops striptekenen en poëzie. Stap op de Rode Loper! vindt plaats in Amsterdam, Groningen en Eindhoven.

Nederlandse taal

Stap op de Rode Loper! bestaat uit drie delen: de voorbereiding op het evenement, het evenement zelf en een natraject. De voorbereiding en het natraject vinden plaats op school en worden begeleid door de docenten Nederlands aan de hand van twee digitale lesboeken. Het evenement vindt plaats op een bijzondere locatie en bestaat uit een gevarieerd programma met uiteenlopende workshops en optredens die alle te maken hebben met boeken, lezen en de Nederlandse taal. Zo lezen twintig populaire schrijvers voor uit eigen werk, waarna ze in gesprek gaan met de leerlingen. Verder zijn er vertoningen van fragmenten uit boekverfilmingen, workshops en optredens van dichters, rappers en verhalenvertellers.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt het project Stap op de Rode Loper! vanuit het thema Taalvaardigheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Studies tonen aan dat plezier in vrij lezen de taalvaardigheid van jongeren enorm stimuleert. Met de keuze voor de schrijvers, dichters en rappers is het project afgestemd op de doelgroep. Uit zowel de aanmeldingen voor het evenement, het aantal downloads van de boeken als de positieve reacties van deelnemers, blijkt het project te voorzien in een behoefte. De organisatie laat ieder jaar uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit en voert aan de hand hiervan verbeteringen door.

Data en locaties

In het schooljaar 2017/2018 vindt Stap op de Rode Loper! plaats in Groningen (30 oktober 2017), Amsterdam (5 februari 2018) en Eindhoven (19 maart 2018).


Projecten

>
>