SamenDoorSamen 2020

Jongvolwassen statushouders werken aan toekomst

Projectnaam SamenDoorSamen 2020
Pijler
Aanvrager Stichting Mano
Bijdrage van Fonds 21 € 35.000

SamenDoorSamen begeleidt jongvolwassen statushouders in Rotterdam naar financiële zelfredzaamheid en economische participatie. Met sociale en culturele activiteiten, taalcoaching en intensieve een-op-eenbegeleiding draagt het project bij aan de integratie en participatie van statushouders tot 30 jaar. SamenDoorSamen is een initiatief van stichting Hoedje van Papier. Binnen het project wordt samengewerkt met partijen als het Jongerenloket, VluchtelingenWerk, stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de taal- en inburgeringsscholen.

Maatwerk

De aanpak van SamenDoorSamen is persoonlijk en op maat. Na een intakegesprek wordt er voor elke deelnemer een route uitgestippeld om hem of haar zo goed mogelijk op weg te helpen in de samenleving. Gedurende minimaal drie en maximaal twaalf maanden volgen de deelnemers een van de twee trajecten. Het eerste traject richt zich op jonge nieuwkomers die amper Nederlands spreken en moeite hebben om hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. In dit traject worden statushouders gekoppeld aan een maatje dat elke week met hem of haar afspreekt. Het maatje helpt bijvoorbeeld met het oefenen van de Nederlandse taal, met administratie en het leren kennen van de stad. Het tweede traject is bedoeld voor statushouders die al wat langer in Nederland wonen en op zoek zijn naar werk of studie. Voor deze deelnemers wordt een toekomstplan opgesteld, waarna ze mee kunnen doen aan verschillende workshops op het gebied van werk, zoals bijvoorbeeld een workshop cv maken en solliciteren.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt SamenDoorSamen vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Hoedje van Papier heeft veel ervaring met het trainen, koppelen en begeleiden van maatjes. Met het intensieve trainings- en begeleidingstraject op maat worden de maatschappelijke kansen van een kwetsbare groep jongeren vergroot.

 


Projecten

>
>