Foto: Richard Stark / Sint-Maartenscollege Maastricht

Musical Postcards

Jongeren maken muzikale videoboodschappen

Bijdrage van Fonds 21
2017
€ 15.000
Jongeren & Maatschappij
Jongeren & Cultuur als Middel
Projectnaam
Musical Postcards
Aanvrager
La Vie sur Terre
Website
Bekijk →

Musical Postcards is een project waarin jongeren muzikale videoboodschappen versturen naar jongeren aan de andere kant van de wereld. Doel is het bevorderen van de creativiteit, de verbinding met jongeren elders in de wereld en het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Het project komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en is door stichting La Vie Sur Terre naar Nederland gehaald.

Concerten

De wereld staat voor grote uitdagingen zoals het bestrijden van armoede, het aanpakken van klimaatverandering en het realiseren van goed onderwijs voor iedereen. De Verenigde Naties hebben deze uitdagingen vastgelegd in zeventien Social Development Goals (SDG’s). Deze doelen vormen de kapstok van het project Musical Postcards, waaraan zo’n tweehonderd jongeren deelnemen.

 

Het project bestaat uit twee delen: een aantal workshops en het opnemen van de muziek en de bijbehorende video. Musical Postcards begint met een traject van minimaal vijf en maximaal tien workshops waarin jongeren zich verdiepen in de leefwereld van een jongere uit een ander land en waarin ze muzikale composities maken. Bij een aantal van deze workshops zijn professionele musici aanwezig om de jongeren te helpen. Vervolgens voeren deze professionals de composities uit tijdens een concert. Betrokken partijen zijn onder andere The Stolz Quartet, The Dutch Chamber Music Company, de violisten Rosanne Philippens en Lisa Ferschtman en acteur Sabri Saad El-Hamus. Alle uitvoeringen worden gefilmd en de video’s worden gepubliceerd op een website en als muzikale brief verstuurd. Het project moet uiteindelijk tientallen van zulke ‘musical postcards’ opleveren.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Cultuur als Middel binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Muziek is binnen Musical Postcards een middel om jongeren internationaal te verbinden en zich te laten verdiepen in mondiale uitdagingen. Deze combinatie is uniek. Het educatieve traject is goed uitgewerkt; jongeren worden begeleid door professionele podiumkunstenaars en de composities worden uitgevoerd voor een breed publiek.


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Cello Biënnale Amsterdam 2016

Festival met de cello als rode draad

Cello Biënnale Amsterdam hoort tot de belangrijkste cellofestivals ter wereld. Het tweejaarlijks internationale festival biedt een mix van muziek in alle vormen en stijlen met de cello als rode draad.

Bekijk project

Nederlandse Dansdagen (2017 - 2018)

Nederlandse Dansdagen

De Nederlandse Dansdagen is een vierdaags festival in Maastricht dat een breed overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse danswereld toont aan een divers publiek.

Bekijk project