Under Pressure

Jongeren verspreiden nepnieuws

Projectnaam Under Pressure
Pijler
Aanvrager Bad News
Bijdrage van Fonds 21 € 35.000

Van nepnieuws naar chaos. Hoe maak je nepnieuws en hoe breng je dit bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht? Under Pressure is een workshoptraject dat gamen combineert met peer educatie. Door zelf nepnieuws te maken en te verspreiden krijgen deelnemers inzicht in de werking ervan. Ook reflecteren ze op hun ervaringen met peer educators die fungeren als rolmodel. Het project is een samenvoeging van de SlechtNieuws-game van DROG en het lesprogramma Newsroom van Diversion. Under Pressure behandelt naast nepnieuws ook een aantal scenario’s gericht op polarisatie. Het project richt zich op jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en in de eerste twee leerjaren van het mbo.

Nepnieuws

Met de game maken jongeren zelf nepnieuws. De gedachte hierachter is dat ze hierdoor later zelf beter in staat zijn om echt misleidende informatie te herkennen. Het spel is ontwikkeld in samenwerking met Cambridge Social Decision-Making Lab, dat inzichten vanuit de sociale psychologie over de werking van misleiding in het spel heeft geïntegreerd. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer polarisatie, trolling en het delen van complottheorieën. De deelnemers krijgen drie lessen in drie achtereenvolgende weken die worden gegeven door twee peer educators van Diversion. Ze doorlopen gezamenlijk de verschillende thema’s van de game en bespreken na elk onderdeel eigen ervaringen van jongeren op dat thema.

 

De Zweedse universiteit van Uppsala meet het effect van de methode met een nul- en nameting op het vermogen van jongeren te herkennen wanneer zij geconfronteerd worden met misleidende berichtgeving.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Under Pressure vanuit het thema Mediawijsheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Under Pressure speelt in op een behoefte. Docenten merken dat jongeren beïnvloed worden door bepaalde berichtgeving, maar vinden het zeer lastig om het gesprek hier goed over te voeren. Het project bestaat uit een goede combinatie tussen het zelf maken van nepnieuws en hier vervolgens met peers over in gesprek te gaan. Ook hierin voorziet Under Pressure in een behoefte; op het gebied van mediawijsheid is weinig onderzoek dat inzicht geeft in welke methodieken wel en niet werken.

 


Projecten

>
>