Boijmans Hillevliet (2021 - 2024)

Museum voor alle Rotterdammers

Projectnaam Boijmans Hillevliet (2021 - 2024)
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Museum Boijmans Van Beuningen
Bijdrage van Fonds 21 € 125.000
€ 125.000
€ 125.000

Hoe kan Museum Boijmans Van Beuningen relevanter worden voor alle Rotterdammers? Dat is de vraag die aanleiding vormde voor het museum om een locatie te openen in Rotterdam-Zuid. Boijmans Hillevliet is gevestigd in een voormalige technische school, midden in stadsdeel Feijenoord. In dit pand werkt Boijmans samen met onder meer EMI op Zuid, Humanitas en ondernemers uit de wijk aan een nieuw publiek concept op het snijvlak tussen cultuur, welzijn en onderwijs. In de huidige transitieperiode van het museum, waarin het gebouw aan het Museumpark gesloten is, grijpt Boijmans de kans aan om buiten de eigen muren te treden en zich op nieuwe manieren te verbinden met nieuwe generaties van publiek en kunstenaars.

 

Fonds 21 is partner van Boijmans Hillevliet en steunt dit project met een driejarige toekenning van € 375.000.

De locatie in Hillevliet is geen museumdependance met tentoonstellingen, maar een eerste stap in een breder programma op Rotterdam-Zuid. De programma’s worden ontwikkeld voor (maar vooral ook met) bewoners in de buurt, kinderen en lokale kunstenaars. Doelgroep van het programma is ook het museum zelf: Boijmans wil leren en veranderen van en door de locatie op Zuid. Het programma omvat onder meer een ontdekkingsreis, onder leiding van professionele kunstenaars en museumdocenten, voor leerlingen in het primair onderwijs in de wereld van kunst en cultuur. Ook trekt Boijmans de wijk in op zoek naar de verbinding tussen de collecties kunst en vormgeving van het museum uit het verleden en de hedendaagse eetculturen in Rotterdam. Tot slot wordt elke drie maanden een nieuwe jonge maker uitgenodigd voor een talentontwikkelingstraject.

 

Het delen van de uitkomsten van het project is structureel onderdeel van het programma van Boijmans Hillevliet. Dit gebeurt door het uitvoeren van publieksonderzoek en de bouw van een interne infrastructuur om geleerde lessen binnen de organisatie te kunnen delen. Ook is er onder begeleiding van een externe coach een intervisietraject opgezet voor deelnemers en partners.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Boijmans Hillevliet past goed bij Fonds 21 vanwege de hoge mate van artistiek/educatieve kwaliteit, de maatschappelijke relevantie en het bereik van een breed publiek dat weinig met kunst en cultuur in aanraking komt. Het driejarige project is vernieuwend, iteratief onderzoekend en interessant in het kader van het beter laten aansluiten van educatie op doelgroepen. Boijmans Hillevliet is daarmee voorbeeldstellend en verdient navolging.

 


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>