Humanity in Action Fellowship en Action Projects 2020

Jongeren in actie voor mensenrechten, democratie en inclusiviteit

Projectnaam Humanity in Action Fellowship en Action Projects 2020
Pijler
Aanvrager Humanity in Action Nederland
Bijdrage van Fonds 21 € 15.000

Humanity in Action (HIA) maakt zich sterk voor een maatschappij met een stevige rechtsstaat. De internationale organisatie met een vestiging in Nederland informeert, verbindt en inspireert jongeren om in dialoog te gaan en in actie te komen voor mensenrechten, democratie en inclusiviteit. Fonds 21 steunt het fellowship-programma en de bijbehorende Action Projects van HIA. Deelnemers aan dit project zijn pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers. In het fellowship worden hedendaagse maatschappelijke vraagstukken behandeld over mensenrechten, discriminatie, polarisatie en inclusie. Doel van het project is om de jongeren te stimuleren zelf een maatschappelijke actie op te zetten.

Action Projects

In Nederland bereikt het project jaarlijks 24 deelnemers, waarvan dertien uit Nederland. De overige deelnemers komen uit Bosnië en Herzegovina, Griekenland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het programma vindt vanwege de coronamaatregelen grotendeels digitaal plaats. De fellowships starten met een virtuele programmering van drie weken. Het didactische concept van het project richt zich op participatie, rolmodellen, het groepsproces, verschillende disciplines en actiegerichtheid. Na afloop zet iedere deelnemer in elf maanden tijd een eigen Action Project op, waarin de opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk. Deze acties variëren van taallessen voor nieuwkomers tot het organiseren van theatervoorstellingen. Voor de uitvoering van de acties kunnen de jongeren gebruik maken van coaching en het netwerk van HIA. De resultaten van de acties worden gedeeld en geëvalueerd op de Fellows Hub in Amsterdam. Na afronding van het project mogen de deelnemers zich Senior Fellow noemen en treden zij toe tot het HIA netwerk.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Humanity in Action is een internationale organisatie met een vestiging in Nederland. Over het bereik van de doelstellingen zijn geen twijfels. Het traject van het fellowship is intensief en is gestoeld op een stevig didactisch concept dat vanuit het hoofdkantoor van HIA in de Verenigde Staten wordt bewaakt. De selectieprocedure is competitief: niet iedereen komt zomaar in aanmerking. Het gevolg hiervan is dat de impact van de opgezette Action Projects groot is.

 


Projecten

>
>