Duld geen Schuld

Plattelandsjongeren leren schuldenvrij te leven

Projectnaam Duld geen Schuld
Pijler
Aanvrager Plattelandsjongeren.nl
Bijdrage van Fonds 21 € 35.000

Schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Jongeren vormen daarbij een risicogroep, concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) na onderzoek. Het project Duld geen Schuld van plattelandsjongeren.nl helpt jongeren op het platteland om zo verstandig mogelijk om te gaan met geld. De stichting wil schuld en armoede bestrijden door het taboe rondom financiële problemen te doorbreken en plattelandsjongeren met schulden te helpen. Het project Duld geen Schuld bestaat uit een interactief spel, een geldtest en peer coaching.

The Money Game

Jongeren op het platteland tussen de 16 en 30 jaar worden in groepjes uitgedaagd om mee te doen aan het spel The Money Game. Dit spel is ontwikkeld door een kerngroep van tien jongeren in samenwerking met het Nibud. Jongeren uit deze kerngroep vormen tevens de peer educators die het spel begeleiden. The Money Game wordt gespeeld op locatie en bevat zowel individuele als groepselementen. De uitdaging voor de jongeren is om hun financiën zo goed mogelijk op orde te krijgen. Het project maakt deelnemers op een speelse manier bewust van financiële keuzes en de gevolgen daarvan. Experts schuiven aan voor extra duiding aan de onderwerpen.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Door de inzet van peer educators sluit de opzet van het project Duld Geen Schuld aan bij de belevingswereld van de jongeren. Deze peer educators worden opgeleid via een tweedaagse training. Voor specifieke kennis op het gebied van financiële educatie is het Nibud betrokken. Het project heeft aandacht voor evaluatie en effectmeting.


Projecten

>
>