Vrouwenhand met muntgeld
Foto: Mein Deal

JIT/JIP Schulddienstverleners (2019- 2020)

Schuldenbegeleiding van jongeren

Veel jongeren ervaren toegang tot de schuldhulpverlening vaak als hoogdrempelig. Het reguliere traject vraagt veel zelfredzaamheid, terwijl die er nog niet altijd is. Het project Schulddienstverleners van het Jongeren Informatie Punt (JIP) en Jeugd Interventie Team (JIT) helpt jongeren met het oplossen van hun financiële problemen. Deelnemers aan het project zijn jongeren tussen de 12 en 27 jaar uit Den Haag.

Gedragsverandering

Waar JIP laagdrempelig informatie en advies geeft aan jongeren met (dreigende) schulden, bieden de trajectbegeleiders van JIT actieve hulpverlening. De samenwerking zorgt ervoor dat jongeren met geldproblemen niet doorverwezen hoeven te worden naar allerlei instanties, maar dat ze ter plekke ondersteund worden. De schulddienstverleners hebben kennis van alles wat met geld, de regels en wetten rond uitkeringen en schulden te maken heeft. Jongeren die deelnemen aan het project worden gecoacht op het gebied van financiën en administratie. Ook zijn er gedragsinterventies over bewustwording van beïnvloeding op financieel gebied (groepsdruk, reclame, verleidingen). Door in te zetten op gedragsverandering zorgt het project ervoor dat de jongeren niet alleen uit de schulden komen, maar ook blijven. Jongeren die deelnemen aan het project worden gemiddeld zes maanden begeleid.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Landelijk verbetert de toegang tot schuldhulp langzaam, maar nog steeds is deze te hoogdrempelig, zo concludeerde de nationale ombudsman in september 2018. JIP en JIT vullen met hun aanpak een gat in de hulp aan jongeren. De afgelopen periode zijn goede resultaten geboekt, de doelstellingen in bereik en in positieve uitstroom zijn ruim behaald. De komende twee jaar wordt deze aanpak doorontwikkeld tot een overdraagbaar concept en wordt er getoetst op effectiviteit. Het streven is om de aanpak vervolgens te borgen binnen gemeentebeleid.

 


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Oerol (2017- 2018)

Theaterfestival op Terschelling

Oerol is een festival dat jaarlijks plaatsvindt op Terschelling. Het Waddeneiland vormt tien dagen lang het decor voor theater, dans, straattheater, beeldende kunst en muziek.

Bekijk project

Sonic Acts Festival 2019

Interdisciplinair festival op snijvlak van kunst, wetenschap, technologie en muziek

Sonic Acts is een interdisciplinair festival in Amsterdam op het snijvlak van kunst, wetenschap, technologie en muziek.

Bekijk project