STRP Spacemakers (2021 - 2022)

Educatieprogramma Spacemakers

Projectnaam STRP Spacemakers (2021 - 2022)
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Stichting STRP
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000
€ 25.000

STRP is een multidisciplinair festival in Eindhoven met muziek, performances, een tentoonstelling, dialoog en educatie. De editie van 2021 heeft als thema ‘collectiviteit’ en vindt noodgedwongen online plaats, onder meer met digitale rondleidingen en een digitale bar waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Het festival brengt kunstenaars, ontwerpers, technici en filosofen samen om alternatieve perspectieven voor de toekomst te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van het festival is het educatieprogramma Spacemakers, dat zich richt op jongeren van verschillende leeftijden en studierichtingen.

 

Fonds 21 steunt Spacemakers met een tweejarige toekenning voor 2021 en 2022.

Buitenschools educatietraject

Spacemakers is een buitenschools educatietraject voor jongeren van 14 tot en met 24 jaar in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Met het project biedt STRP hun de mogelijkheid om bij het festival betrokken te zijn als organisator, programmeur, producent en/of maker. Samen met professionele kunstenaars werken de deelnemers aan hun eigen artistieke project rondom het festivalthema ‘collectiviteit’. De kunstenaars Sunjoo Lee en Ko de Boer begeleiden de jongeren naar het eindproduct, waarin het publiek wordt meegenomen in hun gedachtes en ideeën met bijvoorbeeld een kunstinstallatie, filmvertoning of workshop. Doel van het project is om jongeren meer te laten leren over de wereld van kunst en het proces van kunstenaars. Ook stimuleert Spacemakers een kritische en onderzoekende houding door hen na te laten denken over de toekomst en de rol die technologie hierin speelt. Tegelijkertijd wil STRP ook leren van de jongeren. Hun bijdrage aan het project kan de organisatie helpen om tot nieuwe inzichten te komen.

 

Deelnemers aan het project ontmoeten elkaar in de Spacemakers Hangout in het centrum van Eindhoven. Vanuit die locatie biedt STRP de jongeren alle gelegenheid om te werken, te denken en te organiseren.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Spacemakers sluit wat betreft inhoud en doelgroep goed aan bij de pijler Kunst & Educatie. STRP heeft ervaring met langlopende educatieprojecten voor uiteenlopende doelgroepen. Ook werken ze al langer met jongeren. Met het project wil de organisatie een kritische en onderzoekende houding en een open en creatieve mentaliteit stimuleren. Daarnaast staat STRP open voor de inbreng van de jongeren, die ook tot nieuwe inzichten binnen de organisatie kan leiden.


Dit project maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst


Projecten

>
>