ONSbank preventief

Schuldpreventie op het mbo

Projectnaam ONSbank preventief
Pijler
Aanvrager Stichting ONSbank
Bijdrage van Fonds 21 € 25.000

Uit cijfers van het Nibud blijkt dat 37 procent van de mbo-studenten boven de 18 jaar een schuld heeft. Werken aan preventie van schuldproblemen op school is dus van grote betekenis. Het project ONSbank Preventief is een cultureel workshop- en begeleidingsprogramma in Amsterdam voor mbo-studenten. Het project richt zich op identiteitsversterking en persoonlijke vorming van de jongeren met als doel het voorkomen en verhelpen van schulden. ONSbank Preventief zet in op gedragsverandering, zelfbewustzijn en toekomstbeeld. Onder de schulden van de jongeren liggen vaak diepere oorzaken zoals een laag zelfbeeld, een problematische thuissituatie of het onvermogen zich een plek te verwerven in de samenleving.

Schuldpreventie op het mbo

Het project begint met intakegesprekken waarin mogelijke schuldproblemen van de jongeren worden gesignaleerd en in kaart gebracht. Mocht er sprake zijn van een schuld dan wordt er samen met de school, familie en eventueel de gemeente gezocht naar een oplossing. Voor de jongeren zonder schuld is het traject preventief, zodat zij na afloop beter weten waar zij voor staan en de keuzes maken die daarbij horen. Na de intakegesprekken volgt een intensief programma waarin jongeren workshops volgen van cultuurmakers uit verschillende disciplines en trainingen krijgen van deskundigen met een sociaalpedagogische achtergrond. Ook zijn er gastsprekers die fungeren als rolmodel. Het programma is zo opgebouwd dat de jongeren meer grip krijgen op hun eigen identiteit en kwaliteiten, zodat ze weten waar ze voor staan en welke keuzes daarbij horen. De koppeling met  omgaan met geld wordt hierbij terloops gemaakt. Het programma wordt aangeboden in het kader van de verplichte loopbaanoriëntatie binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt ONSbank Preventief vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. De doelstellingen en de vorm van het project passen goed bij het fonds. Het project onderscheidt zich van andere programma’s  door veel nadruk te leggen op zelfkennis en zelfeffectiviteit. Er is aandacht voor monitoring en effectmeting  aan de hand waarvan het project geoptimaliseerd wordt.


Projecten

>
>