Samen mediawijs & ICT-vaardig!

Jongeren aan de slag met media

Onderzoek toont aan dat de helft van de jongeren hun eigen mediawijsheid en digitale vaardigheden overschat; zij geven bij inschatting hun eigen vaardigheden een hogere score dan dat blijkt uit het toetsen hiervan. Zo vinden veel jongeren het moeilijk om reclames in vlogs te herkennen en zijn ze zich niet altijd bewust van de impact van hun handelingen op social media. Voor het project Samen Mediawijs en ICT-vaardig ontwikkelt Mira Media drie leerlijnen. Naast een leerlijn op het gebied van mediagebruik worden er ook leerlijnen ontwikkeld voor informatievaardigheden en ICT-vaardigheden. Het project wordt in eerste instantie geïmplementeerd in de onderbouw van vier vmbo-scholen in Utrecht. De volgende stap is het opschalen van de leerlijnen.

 

Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor 2019 en 2020.

Mediavaardigheden

Het doel van de leerlijnen is jongeren verder te bekwamen in het gebruik van media, om zo hun kritisch mediabegrip te vergroten. Het project gaat uit van een integrale aanpak waardoor jongeren zowel op school, in de buurt als thuis kunnen worden ondersteund bij het ontwikkelen van mediavaardigheden. Zo worden de leerlijnen geïntegreerd in de schoolvakken burgerschap, Nederlands en de mentoruren. Ook worden jongerenwerk en de bibliotheek bij het project betrokken.

 

Het project betrekt leerlingen actief bij het ontwikkelen van de leerlijnen en het lesmateriaal. Dit gebeurt door deelname van jongeren aan focusgroepen, hen te vragen oplossingen aan te dragen en ze te laten helpen met het maken van instructiefilmpjes. Uiteindelijk moet het project leiden tot een model waarmee digitale geletterdheid ook op andere scholen geïntroduceerd en geïmplementeerd kan worden. Het geheel sluit aan bij het curriculum dat wordt herzien en bij de uitgangspunten van SLO en Kennisnet.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Mediawijsheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. De visie van Mira Media op onderwijs in digitale geletterdheid is sterk. Er wordt samengewerkt met middelbare scholen met ambities, wat zij al doen wordt uitgebouwd, docenten worden geschoold en ook het bredere netwerk rond jongeren wordt betrokken. Digitale geletterdheid wordt geïntegreerd in andere vakken en er worden lange leerlijnen gemaakt. Positief is ook dat jongeren betrokken worden bij de ontwikkeling en dat het project getoetst wordt op effect.

 


Deze projecten ontvingen eerder steun van Fonds 21Bekijk meer projecten

Nederlands Theater Festival 2017

TF: Beleef de hoogtepunten van het theaterseizoen

Het Nederlands Theater Festival (TF) toont de beste theatervoorstellingen van dit moment en laat de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van theater. Het festival richt zich op zowel een breed publiek als de sector.

Bekijk project

Vertel Vrijheid!

Jongeren reflecteren op 75 jaar vrijheid

Vertel Vrijheid! is een creatief lesproject waarin jongeren tussen de 12 en 16 jaar reflecteren op 75 jaar vrijheid.

Bekijk project