Special Edition De Hartelborgt

Van de coulissen naar de spotlights

Projectnaam Special Edition De Hartelborgt
Pijler
Aanvrager Studio 52nd
Bijdrage van Fonds 21 € 20.000

Niet iedereen zit op de voorste rij en krijgt de ruimte zijn of haar verhaal te vertellen, terwijl het je juist goed doet als je succeservaringen opdoet. Bij Studio 52nd krijgen jongeren die in de maatschappij op de achterste rij terecht zijn gekomen, de kans zelf op het podium te staan en vorm te geven aan hun eigen verhaal.

 

In de Special Edition 2014 ging de organisatie op bezoek bij justitiële jeugdinrichting de Hartelborgt. Samen met de jonge gedetineerden en professionals van Maas theater en dans, die betrokken zijn bij het regisseren, acteren en de repetities, werden persoonlijke verhalen geschreven en een theatervoorstelling gemaakt.

Eigen publiek

De theatervoorstelling werd tien keer gepresenteerd aan een breed publiek, maar ook middelbare scholieren die voor een dag zelf konden ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te leven omringd door hoge muren en prikkeldraad.

 

“De jongeren krijgen de ruimte om hun verhaal te vertellen, en daar kunnen kritische stukken uitkomen over de besluiten die de rechter heeft genomen. Ze laten hun brutale en hun kwetsbare kant zien in hun teksten en spel op het podium. Jongeren met een grote mond, maar ook tegelijk nog kinderen die stralen door het applaus dat zij krijgen voor hun prestatie.”
—Studio 52nd

Waarom steunen wij dit project?

Cultuur is een middel om de zelfredzaamheid van jongeren tussen de 12 en 30 jaar te vergroten. Studio 52nd is daar een goed voorbeeld van. Zij zijn van mening dat juist in kansarme jongeren geïnvesteerd moet worden met alle mogelijke middelen. Fonds 21 steunt Special Edition De Hartelborgt omdat in samenwerking met een professioneel gezelschap deze kwetsbare doelgroep aan de slag gaat om vanuit hun eigen ervaringen en leefwereld een theatervoorstelling te maken. Een bredere doelgroep krijgt hun verhalen te horen. Vaak heeft dat een goede uitwerking op zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
 


Projecten

>
>