Kwetsbare jongeren mediawijzer met VR

Kwetsbare jongeren mediawijzer met VR

Projectnaam Kwetsbare jongeren mediawijzer met VR
Pijler
Aanvrager Podium Bureau voor Educatieve Communicatie
Bijdrage van Fonds 21 € 15.000

Podium ontwikkelt al 21 jaar educatief materiaal voor het onderwijs. Met de pilot Kwetsbare Jongeren Mediawijzer met VR onderzoekt Podium of virtual reality (VR) kan bijdragen aan het mediawijzer maken van leerlingen van 12 tot 18 jaar in het praktijkonderwijs (PrO). Leerlingen van het PrO hebben te maken met leerachterstanden en hebben behoefte aan praktisch ingestoken onderwijs. Veel van deze jongeren maken frequent gebruik van (social) media, maar zijn daar tegelijkertijd een (online) kwetsbare groep. Ze hebben vaak moeite zich voor te stellen wat er aan de ‘andere kant’ gebeurt, bijvoorbeeld wat de impact kan zijn van het delen van een naaktfoto. Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (maart 2016) blijkt dat er behoefte is aan meer praktische kennis hoe deze jongeren te helpen omgaan met media. Podium onderzoekt met het project of het mogelijk is jongeren gevolgen van hun acties op social media te laten ervaren aan de hand van een 360 graden-film en een VR-bril.

360 graden video’s

Podium ontwikkelt twee VR-films, een over online communicatie en een over sexting. De video’s worden in een les gebruikt om het gesprek op gang te brengen over deze problemen, hoe ze ontstaan en hoe ze voorkomen kunnen worden. Voor de ontwikkeling van het materiaal voert Podium gesprekken met docenten en deskundigen. Het materiaal wordt getest in een aantal klassen op de Accent praktijkschool in Capelle, waarbij geëvalueerd wordt met de leerlingen en docenten. Ook is bij de evaluatie een onderzoeker betrokken die de effecten bekijkt. Na de doorontwikkeling wordt het lesmateriaal gratis aangeboden aan scholen en verspreid via de bestaande netwerken voor (PrO-)scholen. Doel  is dat uiteindelijk honderd scholen het materiaal afnemen, waarmee circa zesduizend leerlingen worden bereikt.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Mediawijsheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. De inzet van virtual reality als middel om leerlingen mediawijzer te maken is vernieuwend en is van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod op het gebied van mediawijsheid. Met VR kunnen realistische situaties en menselijke interacties nagebootst worden, waarmee een levensechte leerervaring geboden kan worden aan een doelgroep die hier veel baat bij heeft.


Projecten

>
>