Move your world!

Jongeren in actie voor hun buurt

Projectnaam Move your world!
Pijler
Aanvrager Stichting Move
Bijdrage van Fonds 21 € 47.500

Move Your World! is een initiatief van stichting Move met als doelen het vergroten van het zelfvertrouwen en de maatschappelijke participatie van vmbo-leerlingen en het verbeteren van het imago van het vmbo. Voor Move Your World! koppelt de organisatie jongeren uit de eerste en tweede klas van het vmbo aan studenten van Move, waarna ze gezamenlijk in actie komen voor hun wijk. De leerlingen en studenten krijgen samen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van hun eigen project.

Jongeren zetten zich in voor hun buurt

Move Your World! bestaat uit twee lessen, de uitvoering van het idee en een afsluitende sessie. Het project start met een les waarin de leerlingen van hun eigen docent uitleg krijgen over de uitdagingen van de hedendaagse samenleving en de vraag hoe zij daar zelf iets aan kunnen bijdragen. De tweede les wordt gegeven door studenten van Move en bestaat uit het bedenken van een concrete actie die een positief effect heeft op de buurt. De jongeren leggen bijvoorbeeld aan ouderen uit hoe een smartphone werkt of verzamelen zwerfvuil. De resultaten van de acties worden vervolgens besproken in een afsluitende sessie. Onder leiding van de studenten presenteren de jongeren wat ze hebben gedaan en wat er is geleerd. Met het project worden 3.250 leerlingen bereikt, begeleid door twintig studenten.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt Move Your World! vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Het project stimuleert de maatschappelijke participatie van jongeren op het vmbo. Deelnemers ontdekken hun talenten, leren zich ondernemend op te stellen en vergroten zo hun zelfvertrouwen en hun organiserend vermogen. Stichting Move is ervaren in het werken met scholen, het ontwikkelen van lesprogramma’s, werkvormen en didactiek. De organisatie heeft een goede visie op leren door de doelgroep, hanteert afwisselende en actieve werkvormen en blijft dicht bij de belevingswereld van de leerlingen, onder andere door de inzet van studenten als peer educators.


Projecten

>
>