SchuldHulpmaatje Jong verdiepen

'Maatjes' houden jongeren schuldenvrij

Projectnaam SchuldHulpmaatje Jong verdiepen
Pijler
Aanvrager SchuldHulpMaatje Nederland
Bijdrage van Fonds 21 € 60.000

Als jongere is omgaan met geld niet altijd makkelijk. Hoe houd je bijvoorbeeld bij hoeveel geld er elke maand binnenkomt en er weer uitgaat? En hoe zorg je ervoor dat je je uitgaven onder controle hebt? De gespecialiseerde maatjes van SchuldHulpMaatje Jong helpen jongeren hun inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden in kaart te brengen. De aanpak is erop  gericht om jongeren met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. De maatjes begeleiden en ondersteunen de jongeren met als doel de jongeren schuldenvrij te houden. De organisatie heeft een landelijk bereik met ongeveer 1700 maatjes, die onder meer jongeren tussen de 16-25 jaar op weg helpen.

Tot voor kort werd vaak verondersteld dat vooral laagopgeleide jongeren te maken hebben met schulden. Toch kampen ook veel hoger opgeleide jongeren met financiële problemen. Onderzoek van RTL Nieuws wijst uit dat ruim 15.000 jongeren na hun opleiding zitten opgescheept met een studieschuld van €50.000 of meer. Verschillende factoren spelen bij schulden een rol, zoals:

 

-          Jongeren hebben thuis onvoldoende geleerd wat de waarde van geld is;

-          Jongeren zijn gevoelig voor groepsdruk en status;

-          Een gebrek aan inzicht in de eigen financiën, mede veroorzaakt door digitaal geldverkeer;

-          Jongeren hebben de neiging om hun toekomst te rooskleurig voor te stellen.

 

De maatjes van SchuldHulpMaatje Jong nemen niet het werk over van professionele hulpverleners, maar bieden de jongeren persoonlijke ondersteuning. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale sociale dienst en maatschappelijke organisaties. SchuldHulpMaatje Jong gaat in Utrecht, Haarlem, Den Haag en Zwolle een nieuwe pilot opzetten, waarbij de organisatie een verdiepingsslag op de aanpak wil maken. Zo worden de huidige scholings- en intervisiemethode aangevuld en wordt er een proactieve wervingsmethode voor jonge hulpvragers ontwikkeld. Na de pilot wordt het nieuwe materiaal uitgerold in de overige plaatsen waar de organisatie actief is.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt de pilot van SchulpHulpMaatje Jong vanuit Jongeren & Omgaan met geld. De organisatie is ervaren in het begeleiden van mensen met schuldenproblematiek en de inzet van maatjes hierbij. Het project gaat uit van een langdurige koppeling en voegt daarmee iets toe aan de reguliere schuldhulpverlening.


Projecten

>
>