Jongerenparticipatie - Niet meer wachten gewoon doen!

Ontwikkeling tools ter bevordering van jongerenparticipatie

Projectnaam Jongerenparticipatie - Niet meer wachten gewoon doen!
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting MIND Us
Bijdrage van Fonds 21 € 100.000

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk en vereist onze aandacht. Samen met jongeren, beleidsmakers, gemeenten, ondernemers en wetenschappers creëert MIND Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen en waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid. Met steun van Fonds 21 zal MIND Us praktische tools en advies ontwikkelen ter bevordering van jongerenparticipatie, zowel binnen de eigen organisatie als bij andere organisaties en gemeenten. Daarnaast wil MIND Us een community inrichten en vergroten. Om dit te bereiken zet de organisatie een online platform op waar alles over effectieve jongerenparticipatie te vinden is en waar vraag en aanbod van jongerenparticipatie gematcht wordt.

Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie vormt de rode draad in de werkwijze van MIND Us. Vanaf het begin hebben jongeren de richting en koers mede bepaald. Binnen het gesteunde project wordt samen met jongeren gewerkt aan een theoretisch model voor jongerenparticipatie met een vaste werkwijze waarin jongeren bij diverse besluitvormingsprocessen betrokken worden. Met dit model wordt vervolgens eerst de eigen aanpak op het gebied van jongerenparticipatie gestructureerd. Daarna wordt de MIND Us Community ingericht. Deze community bestaat uit zeventig jongeren én een platform waarop MIND Us met jongeren en partners communiceert. De MIND Us Community wordt breder ingezet dan voor MIND Us alleen; de ambitie is om jongerenparticipatie zowel op lokaal niveau in te zetten als andere maatschappelijke partners te inspireren en adviseren bij het integreren van jongerenparticipatie in hun organisatie.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

MIND Us wil de mentale gezondheid van jongeren bevorderen op een manier die voor de jongeren werkt. De rode draad in het werk van de organisatie is voor en door jongeren. MIND Us benadert jongerenparticipatie dan ook vanuit gelijkwaardigheid. Steeds meer organisaties zien het belang van jongerenparticipatie en willen hiermee aan de slag in hun organisatie. Het is daarom goed dat er één plek komt waar alle kennis, tools en potentiële matches bij elkaar komen. Met het online platform van MIND Us is dit een goede stap voorwaarts.


Projecten

>
>