'Hoe word je rijk?' 2018/2019

Schuldpreventie voor jongeren

Projectnaam 'Hoe word je rijk?' 2018/2019
Pijler
Aanvrager Money Start
Bijdrage van Fonds 21 € 24.000

Na het 18e levensjaar groeit het aantal jongeren met betalingsproblemen explosief. Volgens het Nibud hebben ruim 750.000 jongeren tussen de 18 en 35 jaar wel eens te maken met ernstige betalingsproblemen. Het project ‘Hoe word je rijk?’ is een educatief lesprogramma om schulden te voorkomen. Het helpt jongeren tussen de 15 en 18 jaar zich voor te bereiden op financiële gebeurtenissen op het moment dat zij volwassen worden. Het schuldpreventieproject is een initiatief van Money Start en wordt uitgevoerd op het praktijkonderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en het vmbo in Noord-Holland.

Interactief lesprogramma

‘Hoe word je rijk?’ bestaat uit een interactief lesprogramma dat is aangepast op het niveau van de deelnemers. De zes lessen worden gegeven door professionals uit het werkveld, onder wie budgetcoaches en jongerenschuldhulpverleners. Zij worden bijgestaan door ervaringsdeskundigen; jongeren die zelf een historie hebben met schuld. De lessen behandelen steeds een ander onderwerp: zorgverzekering, studievoorschot, mobiele telefonie, boetes, incassotraject en fraude. Iedere les start met een voorlichtingsfilm, waarna de jongeren verschillende opdrachten krijgen waarin ze hun financiele situatie moeten uitwerken. Ook heeft het project aandacht voor de ouders. Zij spelen een cruciale rol in de financiële ontwikkeling van de jongeren. Tijdens speciale bijeenkomsten worden filmfragmenten vertoond en krijgen de ouders een hand-out met nuttige informatie over financiële weerbaarheid.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. ‘Hoe word je rijk?’ voorziet in een vraag en wordt positief ontvangen door de jongeren, docenten en sectororganisaties. Het lesprogramma zet in op bewustwording en legt daarmee veel nadruk op risico’s en valkuilen, maar biedt ook concrete handvatten om gezond met geld om te gaan. De opzet en insteek ervan sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren. Zo staat er door de inzet van gastdocenten en peer educators veel praktijk en kennis voor de klas.


Projecten

>
>