Mind Your Wallet

Jongeren leren en debatteren over omgaan met geld

Projectnaam Mind Your Wallet
Pijler
Aanvrager IDEA NL
Bijdrage van Fonds 21 € 40.000

Hoe voorkom je financiële problemen bij jongeren en waarom is het zo moeilijk om over schulden te praten? Een grote groep jongeren tussen de 14 en 23 jaar heeft moeite om hun inkomsten en uitgaven onder controle te houden. Mind Your Wallet van IDEA NL is een project waarbij kwetsbare jongeren leren en debatteren over omgaan met geld. Via debattechnieken en gerichte achtergrondinformatie worden zij gestimuleerd om met elkaar en met beleidsmakers in gesprek te gaan over financiële kwesties.

In gesprek over geld

De vijfde editie van Mind Your Wallet wordt uitgerold in tien regio’s verspreid over het land. Per regio worden vier tot zes jongerenwerkers en/of mbo-docenten getraind om met jongeren in gesprek te gaan over geld. Ook wordt per regio een oud-deelnemer opgeleid tot junior trainer. Na het doorlopen van het opleidingstraject organiseren zij een reeks van gemiddeld vier debatworkshops voor jongeren uit hun regio. Door deelname aan de workshops vergroten de deelnemers onder meer hun inzicht in het omgaan met geld en leren ze oplossingsgericht te spreken over schuldenproblematiek.  Na afronding van de workshops vindt er een debat plaats, waarbij lokale belanghebbenden worden uitgenodigd om met de jongeren in gesprek te gaan over het onderwerp. De meest gemotiveerde deelnemers worden vervolgens uitgenodigd om tijdens een afsluitend weekend deel te nemen aan verschillende workshops rond persoonlijk leiderschap. Aan Mind Your Wallet nemen minimaal 150 jongeren deel. 

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt dit project vanuit het thema Omgaan met Geld binnen de pijler Jongeren & Maatschappij.  Door de debatopzet verdiepen de jongeren zich in de verschillende standpunten rond schuldenproblematiek en worden ze gestimuleerd zich deze materie eigen te maken. De jongeren leren zich mondig en kritisch op te stellen, waarmee hun financiële weerbaarheid wordt vergroot. Positief is ook dat oud-deelnemers bij het project worden betrokken als peer educators.


Projecten

>
>