The Game Of Your Life Kòrsou

Impact en Groei: GOYL's missie op Curaçao

Projectnaam The Game Of Your Life Kòrsou
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Stichting Favela Street
Bijdrage van Fonds 21 € 40.000

Stichting Favela Street traint jongeren uit achterstandswijken tot rolmodellen die sportactiviteiten organiseren in hun buurt. Het programma startte in Rio de Janeiro en is nu actief in Nederland en Curaçao. Voor het derde seizoen van Game Of Your Life Kòrsou (GOYL) wil Favela Street dertig jongeren tussen de 15 en 20 jaar op Curaçao bereiken en opleiden via workshops en coaching. Binnen GOYL wordt sport als middel ingezet om jongeren en hun community in beweging te krijgen, mensen te verbinden en doorzettingsvermogen te vergroten. Daarnaast worden 10 jongeren opgeleid tot junior trainers, die een jaar lang meedraaien in de organisatie.

Future Leading Player

GOYL richt zich op Curaçaose jongeren die te maken hebben met sociale uitsluiting. Het programma bestaat uit twee delen: het Future Leading Player (FLP) programma en het Junior Trainer programma. Het FLP vormt de basis van het project. Jongeren doorlopen binnen dit programma diverse workshops en coachingsessies waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, werken aan persoonlijke ontwikkeling, hun netwerk vergroten en leren een rolmodel te zijn voor hun communities. Het Junior Trainer programma richt zich op jongeren die het FLP eerder hebben afgerond. Ze volgen tien workshops en lopen een jaar mee in de organisatie van FLP naast een senior trainer. Jongeren voor het project worden geworven via lokale instanties zoals onderwijs, jongerenwerk en zorginstellingen, via sleutelfiguren in de buurt en via social media.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 ondersteunt dit project vanwege de unieke aanpak die jongeren via sport motiveert en hen ontwikkelkansen biedt. Het programma heeft een sterke lokale inbedding en draagt bij aan duurzame verandering binnen de gemeenschap. Ondanks de hogere kosten per jongere is de impact significant, met duidelijke resultaten en een goed doordacht meetinstrument om de voortgang te evalueren. Onze bijdrage helpt het programma lokaal te versterken en zorgt voor een stevige basis op Curaçao.


Projecten

>
>