Poëzie van Binnen naar Buiten

Vmbo-leerlingen maken kennis met poëzie

Projectnaam Poëzie van Binnen naar Buiten
Pijler
Aanvrager School der Poëzie
Bijdrage van Fonds 21 € 50.000
€ 50.000

Het project Poëzie van Binnen naar Buiten brengt vmbo-leerlingen op een laagdrempelige manier in contact met poëzie. Door het verbeteren van de schrijfvaardigheid en het leren omzetten van gedachten in taal, daagt het project jongeren tussen de 12 en 16 jaar uit om hun omgeving op een andere manier te ervaren. Het initiatief van School der Poëzie wil met taal en poëzie als middel ook bijdragen aan een betere aansluiting tussen jongeren en culturele en maatschappelijke instellingen. Poëzie van Binnen naar Buiten is een tweejarig programma en wordt uitgevoerd op zes scholen en bibliotheken verspreid over Nederland. Elk van deze scholen wordt gekoppeld aan een dichter die de jongeren tijdens het project zal bijstaan en die daarnaast ook zelf gedichten zal maken over zijn/haar ervaringen. Fonds 21 steunt dit project met een meerjarige toekenning voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019.

Voordragen van gedichten

Poëzie van Binnen naar Buiten bestaat uit twee blokken en is bedoeld voor leerlingen uit het tweede en derde jaar van het vmbo. Het eerste blok bestaat uit poëzielessen en het zelf schrijven en voordragen van een gedicht. De lessen worden gegeven door vakdocenten van de organisatie aan de hand van een werkbundel met actuele poëzie. In het tweede blok bezoeken de jongeren een bedrijf, museum of een redactie, waarna de jongeren hun indrukken verwoorden in de vorm van een gedicht. Deze gedichten worden vervolgens op verschillende manieren aan het publiek gepresenteerd, onder meer via lokale media en middels het etaleren van gedichten in winkels. Ook worden de gedichten gebundeld in een boek en worden er ansichtkaarten gedrukt en verspreid.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt het project Poëzie van Binnen naar Buiten vanuit het thema Geletterdheid binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. De organisatie School der Poëzie is een gedegen ontwikkelaar en uitvoerder van poëzieprojecten binnen het onderwijs. Door middel van het vergroten van plezier in taal wordt uiteindelijk de taalvaardigheid van jongeren vergroot, zo is wetenschappelijk bewezen. Poëzie van Binnen naar Buiten heeft een landelijk bereik met deelnemende scholen in Breda, Amsterdam, Bolsward, Dronten, Middelburg en Amersfoort.


Projecten

>
>