Ode aan de Twijfel

De waarde van twijfel

Projectnaam Ode aan de Twijfel
Pijler Kunst & Educatie
Aandachtsgebied Kunst & Educatie
Aanvrager Young Designers
Bijdrage van Fonds 21 € 14.000

Onze maatschappij is vol meningen en standpunten. Het vraagt lef om te twijfelen aan fundamentele vragen in de samenleving en daar lijkt steeds minder ruimte voor te zijn. Het programma Ode aan de Twijfel wil hier tegenwicht aan bieden. Via kunst en filosofie laat het project jongeren de waarde ervaren van het uitstellen of niet hebben van een oordeel. Het project is een initiatief van stichting Young Designers, in samenwerking met de culturele instellingen TENT in Rotterdam en Framer Framed in Amsterdam. 

Kunst ervaren

Ode aan de Twijfel daagt kunstenaars, filosofen en jongeren uit om nieuw werk te creëren die de waarde van de twijfel in beeld brengt. Leerlingen in het voortgezet onderwijs (havo/vwo) krijgen door deelname aan het project een inkijkje in het werk- en denkproces van professionele kunstenaars en filosofen. Daarnaast leren de leerlingen door kunst te ervaren, ook wordt er een beroep gedaan op verbeeldingskracht en vergroot het de artistieke kennis en vaardigheden. De tweede editie van Ode aan de Twijfel loopt van september 2021 tot december 2022. Het programma omvat onder meer de ontwikkeling van nieuwe kunstwerken en een afsluitende kunst- en filosofiemanifestatie in TENT en Framer Framed. Tijdens deze manifestatie zal het publiek door participatieve kunstwerken en interactieve performances meegenomen worden om een nieuw perspectief op twijfel te ontdekken. De betrokken kunstenaars zijn MOHA projects (Alice Pons en Olivia Reschofsky), Biljana Radinoska, Suat Ögüt, Aukje Dekker (in samenwerking met Noa Jansma en Isa Grutter) en Efrat Zehavi. De filosofen zijn Tim de Mey en Kamel Essabane.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Ode aan de Twijfel heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend, heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande educatie-aanbod in Nederland. In het project is veel aandacht voor het werk van professionele kunstenaars en werken leerlingen ook zelf aan een kunstwerk. Het project omvat receptieve, actieve en reflectieve onderdelen. In totaal nemen honderd leerlingen actief deel aan het project en bereiken ze ongeveer vierhonderd extra jongeren bij de culturele evenementen.


Projecten

>
>