SamenDoorSamen

Jonge statushouders bouwen nieuw bestaan op in Nederland

Projectnaam SamenDoorSamen
Pijler
Aanvrager Stichting Mano
Bijdrage van Fonds 21 € 17.500

Het project SamenDoorSamen van stichting Hoedje van Papier is een activiteiten- en maatjesprogramma voor jonge statushouders in en rondom Rotterdam met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid. Met sociale en culturele activiteiten en intensieve een-op-eenbegeleiding wil het project statushouders tot 30 jaar helpen bij de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Hoedje van Papier werkt voor dit project samen met Vluchtelingenwerk. SamenDoorSamen richt zich enerzijds op statushouders die het traject van Vluchtelingenwerk reeds hebben doorlopen en nog onvoldoende zelfredzaam zijn.  Daarnaast  biedt het project aanvullende activiteiten voor statushouders die nog door Vluchtelingenwerk worden begeleid.

Maatjesprogramma

Het project SamenDoorSamen biedt maatschappelijke begeleiding via een maatjesprogramma en ondersteunt deelnemers op het vlak van educatie en arbeidsparticipatie. De maatjes brengen de talenten en vaardigheden van de statushouders in kaart en nemen hen mee naar diverse workshops, cursussen, bedrijven en bijscholingstrajecten. Op die manier  moet het project  naar werk of studie toe leiden. SamenDoorSamen  werkt ook aan sociale integratie via creatieve activiteiten, sport en ontspanning. Het aanbod hiervan wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de statushouders.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Fonds 21 steunt SamenDoorSamen vanuit het thema Ondernemen binnen de pijler Jongeren & Maatschappij. Met het intensieve trainings- en begeleidingstraject op maat worden de maatschappelijke kansen van een kwetsbare groep vergroot. Hoedje van Papier heeft veel ervaring met het trainen, koppelen en begeleiden van maatjes.


Projecten

>
>