woensdag 18 september 2019

Open call programmaregeling: 25 aanvragen

Foto: Fred Ernst

De open call voor de programmaregeling ‘kunsteducatie voor mbo’ers’ heeft maar liefst 25 projectaanvragen opgeleverd! Instellingen hadden tot dinsdag 17 september de mogelijkheid om plannen in te dienen om kunst toegankelijk en betekenisvol te maken voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Het grote aantal projectaanvragen laat zien dat het culturele veld in beweging is om ook specifiek voor mbo-studenten vormen van kunsteducatie te ontwikkelen. Met de programmaregeling wil Fonds 21 bijdragen aan een aanzienlijke stijging van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar zeker ook als enthousiast en betrokken publiek. De aanvragen van de open call zijn momenteel in behandeling en worden vervolgens beoordeeld door een commissie die speciaal voor de programmaregeling is ingesteld. De besluiten worden uiterlijk 1 december gecommuniceerd.

Waarom initieert Fonds 21 deze programmaregeling?

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om een impuls te geven aan urgente thema’s en gebieden die extra aandacht kunnen gebruiken. Fonds 21 steunt veel mooie kunsteducatieprojecten, maar ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een gemiste kans, want deze groep komt in hun dagelijks leven vaak niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. In 2017 heeft Fonds 21 daarom de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ geïnitieerd. Na een tweede succesvolle ronde in 2018 is besloten de programmaregeling ook in 2019 een vervolg te geven. Met de programmaregeling wil Fonds 21 verandering brengen in de huidige situatie en kunstinstellingen aanmoedigen om kwalitatief kunsteducatieaanbod te ontwikkelen voor mbo-jongeren. De komende jaren blijft kunsteducatie voor mbo’ers een belangrijk aandachtspunt van het fonds.

Meer informatie

Hebt u vragen over de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'? Neem contact met op met projectadviseur Mathilde Heijns via 030-2337600 of mail naar mathilde.heijns@fonds21.nl.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers