donderdag 7 december 2017

Bekendmaking toekenningen programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'

Foto: Knelis

Fonds 21 is verheugd te melden dat alle aanvragen voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers 2017’ zijn toegekend! De commissie is enthousiast over de vijf plannen en de passie waarmee de culturele instellingen werken aan het verbeteren en toegankelijk maken van kunsteducatie voor mbo-jongeren. MU en STRP Biënnale uit Eindhoven, Museum Boijmans Van Beuningen uit Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Het Nationale Theater uit Den Haag en Jonge Harten Theaterfestival uit Groningen hebben allen bericht ontvangen dat hun voorstel een bijdrage ontvangt. Graag maken we bekend dat er een vervolg komt op de programmaregeling. Middels een open call roept Fonds 21 ook andere culturele instellingen op om kwalitatief en toegankelijk educatie aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Dit kan vanaf 1 april 2018.

Vijf projecten starten in 2018

De instellingen die deelnemen aan de huidige programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ lopen uiteen van een festival, toneelgezelschap en theater tot een museum. Dit levert een rijke projectenwaaier op: van een interactieve tablettour tot het organiseren van een eigen festival. Ook zijn er projecten voor bijvoorbeeld mbo-studenten Sociaal Werk in Groningen en studenten van de opleiding Artiest Theater in Haarlem. De doelgroep wordt niet alleen binnen de school gezocht, er zijn ook buitenschoolse projecten. Zo worden jongeren die een mbo-opleiding volgen in de regio Eindhoven uitgenodigd om het festival Future Cities te bezoeken dat STRP en MU samen met jongeren gaan organiseren.

Het Nationale Theater ontwikkelt onder de noemer ‘Maak een voorstelling van jezelf’ een maakproject voor studenten van de opleiding Artiest Theater. De jongeren volgen masterclasses, lopen ministages, zien voorstellingen én maken een eigen voorstelling, onder leiding van makers van Het Nationale Theater. Deze voorstelling houdt het midden tussen een klassenvoorstelling en een educatieproject en wordt peer-to-peer teruggespeeld in het mbo. Studenten kijken naar toneelscènes, participeren in filosofische gesprekken en geven met theateropdrachten eigen gedachten en ideeën vorm.  Samen met de jongeren proberen acteurs en regisseurs van Het Nationale Theater een impuls te geven aan het vak Burgerschap. Fonds 21 steunt dit project met € 40.000.

 

Het project van het Gemeentemuseum Den Haag bestaat uit verschillende delen: in het eerste deel staat de architectuur van het museumgebouw van Berlage centraal. Daarna volgt een interactieve tablettournee en een beroepsgericht deel, waarbij studenten worden gekoppeld aan een museumfunctie of –collectieonderdeel. Het eindresultaat is een deelbaar digizine. Bij de uitvoering van dit project is er ook aandacht voor de familie van de jongeren en hun docenten. Fonds 21 steunt dit project met € 44.082.

 

Museum Boijmans Van Beuningen heeft scherp gekeken welke drempels er zijn voor museumbezoek van mbo’ers en hoe deze weggenomen kunnen worden. Met een uitgebreid lesprogramma is de inhoud gericht op het trainen van kijk- en denkvaardigheden; de collectie van het museum vormt daarbij het uitgangspunt. Concreet volgen de studenten een rondleiding in het museum en is er een lesmodule voor het vak Burgerschap, dat het museum samen met uitgever Codename Future ontwikkelt. Fonds 21 steunt dit project met € 55.350.

 

Presentatie-instelling MU en STRP Biënnale slaan de handen ineen en werven via kunst-, design- en technologieworkshops mbo-jongeren om een kerngroep te vormen. Deze kerngroep organiseert middels werkervaringsplekken het festival Future Cities voor leeftijds- en studiegenoten. Met bio-art, creatieve technologie en speculatief design wordt samen met jongeren de toekomstige stad onderzocht. Fonds 21 steunt dit project met € 64.355

 

Het Jonge Harten Theaterfestival gaat acht weken lang intensief samenwerken met studenten Sociaal Werk van het Alfacollege in Groningen en hun docenten, met als inzet persoonlijke- en beroepsgerichte ontwikkeling. Samen met jonge theaterprofessionals (veelal makers), produceren, promoten en spelen ze hun eigen mini-theatervoorstelling, met als hoogtepunt een  eigen festivalavond op Jonge Harten 2018. Ook bezoeken de jongeren voorstellingen op het festival zelf. Fonds 21 steunt dit project met € 11.000.

Samenwerken: van en met elkaar leren

Met de programmaregeling zet Fonds 21 in op een toename van zowel kwalitatief aanbod voor mbo-jongeren als een toename van deze doelgroep in de bezoekerscijfers van de instellingen. Belangrijk is dat het aanbod en het bezoek door de doelgroep wordt gewaardeerd en betekenisvol is voor hen. Naast initiatiefnemer en financier van de programmaregeling is Fonds 21 ook facilitator van de professionele leergemeenschap. Deze leergemeenschap bestaat uit vertegenwoordigers van de culturele instellingen, mbo-studenten, CJP en het LKCA. Fonds 21 stimuleert en faciliteert kennisdeling binnen, met en tussen deze partijen. Zo hebben de culturele instellingen hun projectplan aan elkaar en aan experts gepitcht. Door middel van focusgroepen hebben mbo-jongeren inzicht gegeven in hun belevingswereld en de rol die kunst en cultuur daarin zou kunnen spelen. Ook zijn de projectplannen met de jongeren besproken en, indien nodig, aangescherpt. Deze verkennende, onderzoekende en experimentele houding, én de samenwerking met andere partijen en de directe doelgroep, zal in 2018 worden voortgezet. Daarmee blijft kunsteducatie voor mbo’ers ook de komende jaren de aandacht van het fonds houden.

Open call in 2018

Fonds 21 zet in op evaluatie en kennisdeling om zo de succesfactoren van de programmaregeling overdraagbaar te maken of relatief makkelijk op te schalen, zodat andere culturele instellingen er ook mee aan de slag kunnen. Om dit kracht bij te zetten stelt Fonds 21 de programmaregeling op 1 april 2018 opnieuw open, middels een open call. Alle culturele instellingen die aan onze algemene voorwaarden voldoen en waarvan het projectplan aan de specifieke criteria voldoet, kunnen dan een aanvraag indienen.

Waarom initieert Fonds 21 deze programmaregeling?

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren en thema's binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Binnen het mbo-onderwijs heeft kunsteducatie geen vaste plek in het curriculum, terwijl de vaardigheden die daarbij worden opgedaan (en het plezier) voor deze jongeren net zo belangrijk zijn als voor leeftijdgenoten op havo en vwo voor wie wel kunsteducatie beschikbaar is. Bovendien is kunsteducatie waardevol voor de persoonlijke en beroepsgerichte ontwikkeling van deze groep. Bij Fonds 21 zien we veel mooie kunsteducatieprojecten voorbijkomen, maar te weinig zijn gericht op mbo-jongeren. Mbo’ers hebben minder kansen om in aanraking te komen met kunst, soms door hun sociale omgeving, maar ook door het opleidingsniveau. Met deze programmaregeling wil Fonds 21 hier verandering in brengen. Los van de programmaregeling kunnen organisaties doorlopend aanvragen indienen binnen het aandachtsgebied Kunsteducatie.

Meer informatie

Voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ zijn Fonds 21, de betrokken culturele instellingen, CJP en LKCA voortdurend met elkaar in gesprek. Heeft u vragen over de programmaregeling? Neem contact met ons op via 030-2337600 of mail naar info@fonds21.nl.

Foto: Fred Ernst

Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers