donderdag 8 november 2018

Open call programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers: 14 toekenningen

Foto: Museum Boijmans Van Beuningen - Fred Ernst

De open call voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ heeft geresulteerd in veertien toekenningen met een totaal toegekend bedrag dat net onder de € 500.000 ligt. Daarmee geeft Fonds 21 een stevige impuls aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen.  

 

De open call leverde in totaal 23 aanvragen op. Ze laten zien dat het culturele veld in beweging is om ook specifiek voor mbo-studenten passend aanbod te ontwikkelen. We zagen daarbij vooral aanvragen vanuit musea en film- en theaterinstellingen. Disciplines als dans en muziek waren minder vertegenwoordigd.

 

Alle aanvragen zijn medio oktober beoordeeld door een speciaal voor de programmaregeling ingestelde commissie. Deze commissie bestond uit Folkert Haanstra (emeritus bijzonder hoogleraar kunsteducatie), Marente Bloemheuvel (curator EYE Filmmuseum en commissielid Kunst & Cultuur), Frank Maas (opleidingsmanager ICT, media en vormgeving ROC van Flevoland en commissielid Jongeren & Maatschappij), Tirza Scholtens (beleidsmedewerker JOB), Kevin Wilhelm (mbo-student / bestuurslid JOB) en Marie Hélène Cornips (algemeen directeur Fonds 21). De veertien toegekende projecten sluiten aan op de doelstellingen van de programmaregeling en tonen een variëteit in de manieren waarop samen met de doelgroep en mbo-opleidingen in heel Nederland nieuw en passend aanbod wordt ontwikkeld.

 

Commissielid Marente Bloemheuvel: ´Ik hoop dat de bijzondere projecten bijdragen aan een echte verandering in het curriculum van het mbo, en dat mbo-studenten in de toekomst ook de mogelijkheid krijgen kennis te maken met hoogwaardige en spannende culturele projecten.’ 


Aanvrager Amsterdam Museum
Projectnaam Inspiratie voor de maker
Omschrijving Educatief programma voor mbo-modeonderwijs met museale en online component.
Toegekend bedrag € 38.000

Aanvrager Foam Fotografiemuseum Amsterdam
Projectnaam Foam & mbo
Omschrijving Verdieping en uitbreiding van het vak Burgerschap en individuele programma's voor mbo-studenten.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Museum Arnhem
Projectnaam Museum Arnhem komt naar je toe. mbo’ers kiezen uit de collectie
Omschrijving Reizend educatieprogramma voor mbo’ers rondom collectie werk op papier.
Toegekend bedrag € 40.000

Aanvrager Nederlands Film Festival
Projectnaam Social media stories voor het mbo
Omschrijving Educatief programma voor mbo-studenten over nieuwe manieren van storytelling in interactieve mediaproducties.
Toegekend bedrag € 25.000

Aanvrager FOTODOK
Projectnaam What's your story - leerlijn visual storytelling door GLU & Fotodok
Omschrijving Leerlijn visual storytelling voor eerstejaars mbo-studenten Grafisch Vormgeven van Grafisch Lyceum Utrecht.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Movies that Matter
Projectnaam Landelijke uitrol mbo-bioscoopprogramma
Omschrijving Landelijke uitrol van bioscoopprogramma voor mbo-studenten met documentaires over mensenrechten voor het vak Burgerschap.
Toegekend bedrag € 40.000

Aanvrager Passionate Bulkboek
Projectnaam Er Was Eens op mbo 2019
Omschrijving Verhalenwedstrijd voor mbo-studenten ter stimulering van literatuur door lezen te combineren met creatief schrijven.
Toegekend bedrag € 20.000

Aanvrager George en Eran Producties
Projectnaam You can't handle the truth
Omschrijving Theatervoorstelling voor mbo-studenten over manipulatie en hoe onze omgeving waarheden en meningen kleurt.
Toegekend bedrag € 22.500

Aanvrager EKKO
Projectnaam EKKO Esketit
Omschrijving Mbo-studenten in Utrecht leren over popcultuur en organiseren een multidisciplinaire clubavond.
Toegekend bedrag € 26.935

Aanvrager Maas theater en dans
Projectnaam #ThinkWild, bouw mee aan De wilde stad
Omschrijving Mbo-studenten bedenken en maken theaterervaring rondom het eten van de toekomst.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Theater De Lieve Vrouw
Projectnaam Your story, my story - our stories
Omschrijving Serie theatervoorstellingen en daaraan gekoppeld kunsteducatieprogramma voor mbo-studenten van het ROC Midden Nederland.
Toegekend bedrag € 29.490

Aanvrager Theater Rotterdam
Projectnaam Staan voor de toekomst
Omschrijving Educatief programma en performance bestaande uit één binnenschools en twee buitenschoolse trajecten door Theater Rotterdam en ROC Zadkine.
Toegekend bedrag € 21.145

Aanvrager Internationaal Theater Amsterdam
Projectnaam Pact mbo Amsterdam
Omschrijving ITA, PACT+ en sQuare ontwikkelen educatief programma voor mbo-studenten in Amsterdam over theater, macht en leiderschap geïnspireerd op de voorstelling Kings of War.
Toegekend bedrag € 50.000

Aanvrager Theater Artemis
Projectnaam Dit is de aanvraag van Theater Artemis en het Koning Willem I College uit Den Bosch #theatermatenMBO
Omschrijving Peer-to-peer educatieprogramma voor mbo-studenten van verschillende opleidingen met bezoek aan jeugdtheatervoorstellingen en gezamenlijke reflectie op deze kunstervaring.
Toegekend bedrag € 21.230

Waarom initieert Fonds 21 de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'?

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meer programmaregelingen om een impuls te geven aan de verschillende aandachtsgebieden en thema's binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Mbo’ers hebben minder kansen om in aanraking te komen met kunst, soms door hun sociale omgeving maar ook door het opleidingsniveau. In het mbo-curriculum heeft kunsteducatie meestal geen vaste plek en er is weinig aanbod dat aansluit op de belevingswereld van deze groep. Maar het plezier en de beroeps- en persoonlijke vaardigheden die daarbij worden opgedaan zijn voor jongeren in het mbo net zo belangrijk als voor leeftijdgenoten op havo en vwo. Met de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ wil Fonds 21 stimuleren dat er beter kunsteducatie aanbod komt voor deze groep studenten.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers