donderdag 11 juli 2019

Inspiratiemiddag programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' 2019

Aanwezigen luisteren naar presentatie

Hoe ontwikkel je kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen? Hoe maak je kunst betekenisvol voor deze groep en wat zijn de ervaringen op dit gebied van andere culturele instellingen? Op donderdag 6 juni organiseerde Fonds 21 een inspiratie- en informatiebijeenkomst in het kader van de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’. Fonds 21 wil met de programmaregeling het aanbod van goede kunsteducatie voor deze doelgroep stimuleren en vindt kennisdeling over dit onderwerp belangrijk. Medewerkers van culturele instellingen lieten zich tijdens deze middag informeren over projecten die zich richten op mbo-studenten en de leeropbrengsten en inzichten van de programmaregeling tot nu toe. Ook gingen ze tijdens de bijeenkomst in gesprek met ons netwerk van experts.

Wat zeggen de ervaringsdeskundigen?

Tijdens deze middag kwamen verschillende sprekers aan het woord om hun ervaringen met mbo-studenten te delen. De eerste presentatie werd gegeven door Inèz Veldman (medewerker educatie en publieksbegeleiding Museum Boijmans Van Beuningen) en Laura Wiegant (projectmanager Uitgeverij Codename Future) van het project ‘Van Kijken Naar Zien’ van Museum Boijmans Van Beuningen. In dit project vormen kunst en kritisch denken de twee uitgangspunten. De ervaring van het Boijmans is dat studenten veel waarde hechten aan reflectie; ze willen graag leren en groeien, maar ook de link leggen met hun beroep.

 

De tweede spreker was acteur en theatermaker Sharif Abdoelhak (Productiehuis FLOW). Abdoelhak geeft les op gebied van theater, spoken word en communicatieve skills. Hij pleit ervoor dat het mbo-onderwijs veel winst kan behalen door de focus op het individu te leggen in plaats van op de generieke groep. Kunsteducatie met een actieve aanpak waarin studenten hun eigen interesses mogen verwerken, zoals spoken word, kan hen helpen zichzelf te uiten en te laten inzien dat ze zichzelf mogen zijn.

 

Henk Langenhuijsen (cultuurcoördinator Koning Willem I College), Jan van Gemert (theaterdocent mbo theateropleiding Koning Willem I College), Narhea Goossens (freelance regisseur/theatermaker, betrokken bij leerwerkbedrijf STERK) en Fleur van Rijn (freelance theaterdocent bij Theater Artemis) presenteerden hun project #theatermaten mbo. In dit project wordt er samengewerkt door drie partijen: Theater Artemis, de theaterafdeling van Koning Willem I College en andere afdelingen van het Koning Willem I College. In hun presentatie behandelden zij de cultuurverschillen en benoemden zij de praktische zaken waar zij tegenaan liepen.

 

Tot slot was het de beurt aan Elze van der Steen en Madieke Hupperets van Foam Fotografiemuseum. Zij vertelden over Foam & mbo, een project dat via fotografie verdieping en uitbreiding biedt voor het vak Burgerschap en gevolgd wordt door individuele programma's. Zij zijn voor het project de jongeren actief gaan opzoeken op plekken waar ze logischerwijs al komen.

 

Na de ervaringen van de culturele instellingen presenteerden Huub Braam (specialist onderzoek) en Rozemarijn Schouwenaar (medior werkveldspecialist Cultuureducatie) de uitkomsten van de leergemeenschap en de tips & tricks die hieruit naar voren zijn gekomen. De leergemeenschap bestond uit zes kunstinstellingen (MU/STRP , Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag, Het Nationale Theater, Jonge Harten Festival en Rijksmuseum), aangevuld met CJP, LKCA en Fonds 21. Doelen waren het bestendig maken van de projecten van culturele instellingen voor langere tijd, het overdraagbaar/opschaalbaar maken van succesfactoren en het in kaart brengen van risico’s en valkuilen. In opdracht van Fonds 21 heeft het LKCA de uitkomsten van deze leergemeenschap geëvalueerd. Het volledige verslag van de middag, inclusief een samenvatting van de uitkomsten van de leergemeenschap, is hier te downloaden.

Programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'

Fonds 21 organiseert programmaregelingen om een impuls te geven aan urgente thema’s en aan gebieden die extra aandacht kunnen gebruiken. In het mbo-curriculum heeft kunsteducatie meestal geen vaste plek en er is weinig aanbod voor deze doelgroep. Toch zijn de beroeps- en persoonlijke vaardigheden die worden opgedaan net zo belangrijk als voor leeftijdgenoten op havo en vwo. Met deze programmaregeling wil Fonds 21 kunstinstellingen aanmoedigen om kunsteducatie te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Daarmee wil Fonds 21 bijdragen aan een aanzienlijke stijging van het aantal mbo’ers in kunstinstellingen; niet alleen achter de schermen, maar ook als enthousiast en betrokken publiek. Plannen kunnen worden ingediend tot dinsdag 17 september 2019. De bijdrage bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. Omdat Fonds 21 het kunsteducatieaanbod voor mbo’ers wil stimuleren mag binnen de programmaregeling het percentage van onze bijdrage hoger zijn dan bij reguliere aanvragen. De bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De aanvragen worden in oktober beoordeeld door een commissie, waarna de besluiten uiterlijk 1 december worden gecommuniceerd.


Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers