maandag 2 oktober 2017

Programmaregeling: Kunsteducatie voor mbo'ers

Foto: Corneel de Wilde: MU Pencil vs Pixel

Kunsteducatie verrijkt, geeft andere visies en perspectieven, versterkt visuele geletterdheid, stimuleert sociale vaardigheden en draagt bij aan het respecteren van andermans mening. Kortom, kunsteducatie kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming van jongeren. Fonds 21 steunt veel mooie kunsteducatieprojecten, maar ontvangt relatief weinig aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een gemiste kans, want deze groep komt in hun dagelijks leven vaak niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. Met de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' willen we culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar die een mbo-opleiding volgen.

Urgentie

Terwijl kunsteducatie onderdeel is van de curricula van het primair- en voortgezet onderwijs, is dit niet het geval op het mbo. Toch zijn de vaardigheden die daarbij worden opgedaan voor deze jongeren net zo belangrijk als voor leeftijdsgenoten op havo en vwo. Om de culturele wereld van mbo’ers te verbreden is onlangs de MBO Card geïntroduceerd. Met deze kaart kunnen mbo-studenten met CJP-korting concerten, theater, film, festivals of dansvoorstellingen bezoeken. Nieuw is ook de invoering van de ov-kaart voor minderjarige mbo-studenten. Beide kaarten dragen er aan bij dat mbo-studenten meer mogelijkheden worden geboden om culturele activiteiten te ondernemen. Voor Fonds 21 vormt dit aanleiding om samen met zes professionele culturele instellingen een positieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor deze groep, vooral buitenschools.

Pilotprojecten

Samen met MU, STRP Biënnale, Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag, Het Nationale Theater en Jonge Harten Theaterfestival gaat Fonds 21 met deze programmaregeling een verkennend, onderzoekend en experimenteel proces in. De eerste resultaten, in 2018, zullen pilotprojecten zijn. CJP en LKCA zijn bij de programmaregeling betrokken met advies, kennis en ervaring. Daarna volgt een Open Call waarin we professionele instellingen oproepen hun plannen in te dienen om een impuls te geven aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Fonds 21 vindt het belangrijk dat het ontwikkelproces inzichtelijk wordt gemaakt en kennis, ervaringen en succesfactoren overdraagbaar zijn of relatief makkelijk op te schalen, zodat andere culturele instellingen er ook mee aan de slag kunnen. De werkwijze die we kiezen is die van een professionele leergemeenschap. Fonds 21 is naast initiatiefnemer en financier van de programmaregeling ook facilitator van deze leergemeenschap. Daarmee blijft kunsteducatie voor mbo’ers ook de komende jaren de specifieke aandacht van het fonds houden.

Waarom initieert Fonds 21 deze programmaregeling?

Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren en thema's binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. De doelgroep van de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ past goed bij Fonds 21. Met de pijler Jongeren & Maatschappij spreekt Fonds 21 zich al expliciet uit voor jongeren. We constateren dat er weinig aanbod en vooral kwaliteit is in het aanbod van kunsteducatie voor mbo-jongeren. We willen deze lacune opvullen en het momentum pakken: de twee recente kaarten voor mbo’ers (ov-kaart voor minderjarige studenten en MBO Card) kunnen praktische drempels wegnemen. Een logische volgende stap is het ontwikkelen van een ruim kwalitatief aanbod voor deze doelgroep. Los van de programmaregeling kunnen organisaties doorlopend aanvragen indienen binnen het aandachtsgebied Kunsteducatie.

Meer informatie

Voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ zijn Fonds 21, de culturele instellingen, CJP en LKCA voortdurend met elkaar in gesprek. Heeft u een idee dat u graag wilt delen of wilt u meer informatie over de programmaregeling? Neem dan contact met ons op via info@fonds21.nl of 030-2337600.

Foto: Knelis: Jonge Harten Theaterfestival

Dit nieuwsbericht maakt onderdeel uit van het dossier:

Dossier: Kunsteducatie voor mbo'ers